През последните години все повече български граждани пребивават поради една или друга причина на територията на Германия и много от тях ползват личния си автомобил с българска регистрация. Когато използваме автомобил с българска регистрация в Германия има няколко основни неща, които трябва да знаем. Законите на Германия дефинират условията за временно ползване на автомобил с българска регистрация и е важно да се знае кога едно лице може да ползва автомобила си съобразно немското законодателство.

Ползването на МПС регистрирано в България е разрешено в период от максимум една година, който започва от преминаване на границата. Тъй като в момента в рамките на Шенген няма вътрешни граници, то този период започва да тече от постъпването на автомобила на немска територия.

МПС, регистрирано в България и ползвано на територията на Германия трябва да е технически изправно и безопасно. В противен случай германските служби биха могли да разпоредят и провеждането на технически преглед.

Водачът на МПС регистрирано в България трябва да има със себе си талона на превозното средство, който при проверка да бъде показан на съответните органи. Превод на немски език не е нужен, тъй като талоните в ЕС са хармонизирани.

Необходимо условие за временно ползване на МПС с българска регистрация на територията на Германия е неговото редовно местоположение да НЕ се намира в Германия. Приема се, че редовното местоположение на автомобила НЕ се намира в Германия, ако лицето, което го ползва е турист, ако се намира в командировка или е на гости за определен период от време.

При случаи, когато условията за временно ползване на МПС с български регистрационни номера не са налице, регистрацията на автомобила в съответната държава е задължителна.

Допълнителна информация може да бъде намерена в рубриката ИНФОТЕКА на сайта www.bg-anwalt.de.