Живеем във време, когато всичко се променя много бързо и новите технологии са вече част от строителството. Архитектите залагат на новите „пасивни” материали и в строителството на еднофамилни къщи, на така наречена вече „зелена” архитектура. Това намаля разходите, създава комфорт на живеене, една нова битова среда на дома, която има всички предимства на новото време. Тази „зелена” архитектура определено е предпочитана и е заложена във всеки един проект за строеж на еднофамилна къща днес. Независимо дали това е модулен, масивен /конвенционален/ или  комбиниран вариант на изпълнение.

Друг любопитен и интересен факт е, че този стандарт за пасивно "зелено" строителство може да бъде приложен и при реконструкция на вече съществуващи сгради и тяхното пълно реновиране. 

 

Работи се върху различните видове  топло, хидроизолации, енергийни системи за отопление, вентилации, осигуряване на високо качество на  материали, изпълнение. Така се създават едни нови по-високи критерии, една нова гаранция за здравословна среда, особено в големите градове, където въздуха е замърсен. Създаването на подобни „зелени” сгради е част от нашата инфраструктура днес. Една тенденция, която продължава да се развива и създава нови и модерни сгради, в крак с времето ни и с все по-широко приложение както в града, така и в по-малко населени места и райони.

 

Може би знаете, че жилищните сгради са едни от основните потребители на енергия по цял свят. Затова със създаването на подобни енергийни къщи се намаля потреблението при консумация на самата сграда. Следствието е по-ниски разходи за семейният бюджет. Тази перспектива е важна не само за отделният индивид. Това се отразява и върху човечеството, както и на околната среда в която живеем. Ние сме взаимно зависими и свързани, Няма как едното да бъде за сметка на другото. Правилният баланс е гаранция за нашето по-добро бъдеще.

Повече за Нас, нашите строителни услуги и „зелени”  реализирани проекти, може да намерите на сайта и блога ни на строителна фирма МД-90 за Варна и област -  https://www.md90.viz