Правилата за съвременното строителство обединяват екологични, икономически, иновативни нормативни изисквания, ако сградата е сертифицирана и отговаря на системите устойчиво строителство.  

Сертифицирането на сгради в графа устойчиво строителство се извършва на базата на обединяване на европейските стандарти въз основа на няколко показатели:

 - създаване на т.нар. ресурси от възобновяеми източници енергия и най-вече опазване на околната среда, намаляване на шума, създаване на по-здравословен климат на местообитаване и др.

 Сградите на база икономичност на използваната енергия от природни ресурси за собствени нужди, се превръщат в т.нар. пасивни сгради, с почти нулеви енергийни разходи на своите експлоатационни нужди. Тези сгради вече не са изключение, а са се наложили като стандарт, който е задължителен за хора, които искат да живеят в здравословна среда, която да осигурява нужният комфорт на обитаване.   

Подобно ново „зелено” строителство е стимулирано и с редица инструменти на държавата, които да дадат и други преимущества като намаляване на лихвени проценти при покупка на жилище, кредит и т.н. Това не е случайно все пак, тъй като тези „зелени” кредити дават повече сигурност на банките за самата сграда, нейното по-високо качество и по-висок стандарт, което пък дава по – голяма обезпеченост на конкретните кредитни условия.

С въвеждането на зелените ипотеки се създава една праволинейна насоченост към допълнително финансиране на частните клиенти  и техният интерес за подобна „зелена” инициатива, за да се  превърнат във все по честа практика на приложение, не само у нас, но и в глобален мащаб.

Прокарването на проекти, финансирани от т.нар. зелени облигации, които са на доброволна инициатива и са създадени с цел проследяване на информация, с нужната  прозрачност  на екологичните крайни резултати.

Тези проекти са част от решаването на проблема с няколко от ключовите фактори в световен мащаб:  изменението и затоплянето на климата, все по-голямото потребление на природни ресурси и тяхното изчерпване, замърсяването на природата и застрашаване на нейното биоравновесие и влиянието и върху хората.  

Зелени пректи,  възможности, опции за решаване на проблемите, положителните резултати са част от зелените преимущества на Европейските програми  в глобални мащаби. 

Повече за  "зелени" проекти на жилищни сгради, може да намерите на сайта и блога ни за Нас - строителна фирма МД-90 за Варна и област, https:/www.md90.biz