Цялостната концепция на фулфилмът услугите като цяло е обвързана с подобряването на потребителските мрежи, логистиката и обслужването на цялостни бизнеси.

Този вид услуга взема предвид нуждите на един бизнес, без оглед на бранша в който се развива, и прави невъзможното-възможно. В световен мащаб има много различни фирми, който извършват тази услуга, като обсега на тяхното обслужване варира значително.

Основната им функция е да подпомогнат дейността на фирми и компании там където липсват кадри или развито звено, за да може да се задоволят нуждите на самата компания и нейните потребители.

 

Какво представлява фулфилмънт услугата в световен мащаб

В глобален мащаб истинското фулфилмънт значение е обвързано с наемането на вече обучени кадри за период от време, за да задоволят нуждата на дадена ниша.

Тази ниша може да бъде обвързана с търговията, производството или транспорта на стоки, като цялостният подход е с логистична перспектива за транспорт на стоки.

Освен логистика, фулфилмънт услугите имат способността да предоставят цялостно задоволяване на усъвършенстването на доставки от производител до краен потребител, от името на дадена компания.

Заедно с това се позволява и разработването на комуникационни мрежи към самите потребители, с включени кол центрове и цялостно обслужване на потребителските нужди.

 

Как се изпълнява фулфилмънт услугата в България

В България фулфилмънт услугата се извършва по сходен начин като на глобален мащаб, като една от най-изявените услуги в този бранш е BigArena.net.

Те са първите в страната, които въведоха подобен вид обслужване, като вече разширяват свята операция към други страни на Балканите.

Основната им дейност е обвързана с обслужване на потребителски комуникационни и транспортни нужди, които включват боравене и разпределяне на стоки от производител до краен потребител.

Те също така предоставят междинна точка за складиране на стоки до момента на тяхната необходимост, като се предлага специализирана, автоматизирана система за следене на потока на стоките.

Този интегриран подход намалява времето за обработка на стоки в складове, като позволява за по-лесен и интегриран контрол на целия процес, от доставяне от централен склад, до дистрибуция до краен потребител.

 

Как е истинското значение на фулфилмънт услугата

Фулфилмънт има едно значение – това е задоволяването на централните нужди на един бизнес от логистика и бранд усъвършенстване, до комуникация с клиенти и задоволяване на техните нужди.

Като единствен представител с вече изградена мрежа от логистични и кол центрови кадри, BigArena.net спомагат за цялостното развитие на малкия бизнес, като му позволяват да бъде значително по-конкурентно способен.

Възползвайте се от пълния им потенциал и усъвършенствайте своя бизнес още днес.