Осветлението на жилищните помещения има голямо значение за общото въздействие на интериора. То се получава от естествения източник — слънцето, и от многобройните изкуствени светлинни източници — полилеи, лампиони, аплици, работни настолни лампи и много други. Тъй като естественото осветление се предопределя от проекта на жилището, ще се спрем главно на изкуственото осветление на помещенията в дома.

Интериорно осветление

В миналото се смяташе, че разположените централно полилеи са най-подходящи едва ли не за всички жилищни помещения. Няма да оспорваме това твърдение, защото такива източници на светлина обикновено осветяват най-равномерно цялото помещение и в много случаи са незаменими особено при многофункционално използуване на помещенията и при събиране на много хора.

В същото време обаче съвременната практика предлага и многобройни разновидности на локални осветителни тела, които могат да обогатят основното (централното) осветление и понякога да предизвикат неочаквано силни ефекти в интериора. Всяка подредба изисква специфичен подход при избора на изкуствено осветление. Ето защо то не може да се унифицира и да се превърне в общ модел, но затова пък можем да се насочим в няколко определени направления при избора на най-добър вариант на интериорно осветление от 8Mpay за собствения ни дом.

Преди всичко трябва ясно да определим предназначението на всяко от помещенията. При тези от тях, които имат универсален характер и в които ще се събират повече хора, обикновено се изисква общо равномерно осветление. То обаче може да се осъществи не само чрез централно разположени полилеи, а също и чрез скрити светлинни източници, насочени най-често към светлите тавани.

Отразената светлина може равномерно да покрие цялото пространство. Това се препоръчва обикновено за дневните, кухните, коридорите и предверията. Когато помещенията са предназначени за дейности, свързани с постоянни пространствени кътове, могат да се използуват и локални източници на светлина. Такива са например помещенията за работа (индивидуални стаи или кабинети), столовата, кътът за хранене, спалните легла и т.н.