Живеем в изключително автоматизиран свят, в който технологиите заемат жизненоважно място. Те значително улесняват нашия начин на живот и единици са тези, които биха могли да се справят нормално без тях. Докато възрастните са се приспособили към света на технологиите с времето, то децата заемат различно място в него.

 

Те се раждат и израстват с модерните технологии, което определя тяхното бъдеще по начин, напълно различен от този на техните родители. Дали обаче влиянието на всички модернизации се отразява благоприятно върху децата и тяхното мислене? С отговора на няколко основни въпроса ще се опитаме да разберем това.

 

1. Защо технологиите са важни за ежедневието ни?

 

Със сигурност всеки ще се съгласи, че всички интелигентни роботи в нашия живот са от изключително значение за него. Те го улесняват, като спестяват извършването на редица безсмислени задачи и  позволяват да се концентрираме върху наистина важното.

 

Така ни спестяват време и усилия, за да може постоянно да се развиваме и усъвършенстваме. Тъй като познаваме живота преди и след появата на компютрите например, можем наистина да усетим разликата и да ги оценим.

Дали обаче при децата е същото?

 

Децата се раждат и израстват с роботите в ръка. Те започват да ги използват от много малки и не биха могли да си представят какъв е животът без тях. Поради това много възрастни смятат, че технологиите отнемат възможността на младото поколение да мисли, което не позволява на голяма част от него да се справя самостоятелно на по-късен етап от живота.

 

В тази посока е насочен примерът с училищните проекти и задачи. Преди появата на компютрите учениците е трябвало да търсят дадена информация, прекарвайки часове в библиотеката и преглеждайки редица книги. Извличането на информацията отнемало часове преписване на ръка, а извършването на тези действия се налагало често.

 

В днешно време обаче ситуацията е съвсем различна. Всяко дете може да намери търсеното само с натискането на един бутон и веднага да получи информацията на хартиен носител.

 

Друг често посочван пример е този с компютърните игри. Много възрастни смятат, че децата прекарват твърде много време, играейки пред компютъра, което им отнема връзката с действителността. Така те не могат да мислят и да се справят успешно по-късно в своя живот.

 

 

2. Какъв е действителният ефект на роботите върху децата?

 

Всъщност обаче действителността е съвсем различна. Роботите имат изключително благоприятен ефект върху децата и тяхното мислене. Стига да не се прекалява с игрите, те имат единствено полезно действие върху детската психика и дори развиват въображението.

 

3. Защо са важни роботите при развитието на мисленето?

 

Роботите са изключително важни при развитието на децата. Те ги поставят в ситуации, които не се срещат в ежедневието, като по този начин стимулират тяхното мислене.

 

Малките трябват да мислят как да постъпят сами, за да решават проблеми и да постигат желаното. Те трябват да преминат през различни мисии, за да реализират своите цели. Започват да градят от нулата и научават нови и интересни факти.

 

Познато ли ви е от някъде?

 

Същото се случва и в живота. Човек започва от дъното и постоянно извършва някакви действия, за да се развива и за да постигне целите си.

 

Затова роботите са толкова важни при развитието на детското мислене. Те ги поставят в различни ситуации, в които малчуганите не биха могли да се озоват в реалния живот поради крехката си възраст. Макар и в този момент да не осъзнават връзката с действителността, всъщност всички мисии са основани на действителни моменти от живота на всеки човек.

 

Ползите от роботите за развитието на децата проличават още в самото начало. Те са по-общителни, тъй като имат по-големи познания и искат да ги споделят с всички около себе си. Освен това имат и доста развито логическо мислене, което се дължи на изпълнението на интересни мисии и на индивидуалното решаване на различни задачи.

 

Благодарение на роботите малките имат изключително развито въображение и постепенно стават по-самостоятелни. Тъй като сами трябват да достигнат до решението на различни проблеми, децата придобиват творческо мислене и са доста креативни.

 

Всички тези резултати още в ранна възраст са сигурен знак за светло бъдеще и за  пълноценен начин на живот. Технологиите развиват всеки аспект на детските възможности и постепенно създават личности.

 

4. Отразяват ли се роботите на намирането на бъдещи професии?

 

Тъй като технологиите развиват всяка една способност на децата, те от рано ги подготвят за бъдещето. Придобиването на важни качества още от ранна възраст е причина за осъзнаването на собствените приоритети и цели.

Когато децата са все по-можещи и знаещи, те общуват повече със своите връстници, обменят информация и опит, а така по-рано разбират какво харесват наистина. Това им дава възможност да се подготвят по-добре в дадената област и да постигнат големи успехи в кариерно отношение на по-късен етап.

 

Освен това намирането на бъдеща професия само по себе си е най-трудната задача в живота на всеки човек. Тя изисква богат опит, който роботите могат да осигуряват на децата. Тъй като ги поставят в различни ситуации и мисии, малчуганите постепенно решават все по-трудни и по-трудни проблеми.

 

В един момент малките вече неусетно са израснали дотолкова, че лесно могат сами да решат най-голямата задача в собствения си живот – коя професия да изберат.

 

Какъв е изводът?

Благоприятно ли е влиянието на съвременните технологии върху децата и тяхното мислене? Отговорът категорично е да!

Стига децата да работят с роботите в умерена степен, те ще извлекат от тях огромни ползи. А за да работят с роботи, децата трябва да учат наука известна още като роботика

 

И тук идват курсовете по роботика за ученици-РОБОТИКА ! В тях децата ще успеят да развият своето мислене във всеки един аспект и едновременно с това – да станат по-общителни (работейки в екипи) и по-самостоятелни. Това от своя страна пък ще формира основите на изключително успешни бъдещи личности – както в професионален, така и в личен план.