Ако кухненският ви абсорбатор не е достатъчно мощен за да покрие размера на вашата кухня, вероятно ще има остатъци от дим и мазнини, които ще се натрупват много бързо както върху самия аспиратор, така и върху кухненския плот и останалите повърхности. Ако вентилаторът ви не е инсталиран правилно или няма добри условия за отвеждане на парата, може да се окажете в опасна ситуация. Ето някои доста важни съображения, които да вземете предвид при избора на нов кухненски вентилатор:

 

• В общият случай се препоръчват горни абсорбатори, вместо поставени на нивото на котлоните, защото топлината на парите естествено ще се вдига нагоре и съответно така всички миризми от готвенето могат наистина доста лесно да се съберат в аспиратора и да се изведат навън.

• Правилният избор на размера на кухненския абсорбатор е много важен за ефикасното му функциониране. За правилна преценка умножете квадратурата на вашата кухня и я намалете наполовина, за да получите необходимата мощност на вентилатора в кубически фута в минута (CFM). Изберете вентилатор, който може да се справи с този капацитет на средна степен на функциониране.

• Изберете универсален абсорбатор с няколко степени на скорост, който включва осветление и подвижни колектори за мазнини, подходящи за миене в съдомиялна машина.

• За отвеждане на парите е препоръчително да се използват метални канали с точния размер, препоръчан от производителя на вентилатора, като се запази максималната дължина, посочена в инструкциите. Вентилационните канали трябва да преминават директно навън, вместо да се отварят на тавана или някъде другаде в дома.

Използвайте капачка с голям капацитет в края на тръбата, така че дъждът да не може да влезе през изпускателния отвор. В конструкцията на въздуховода би трябвало да се избягват острите ъгли. Фугите трябва да бъдат плътно запечатани, в противен случай по скритите зони в кухнята могат да се натрупват мазнини, създавайки риск от пожар.

• Ако въздухът, който абсорбаторът изсмуква от къщата, не е балансиран от отвора за подаване на въздух, за да проникне външен чист въздух, може да има опасност от обратна тяга. Обратна тяга има, когато въглеродният окис или димът се изтеглят обратно по отдушника.

• Не забравяйте да се запознаете подробно с инструкциите на производителя относно подробноститет за оразмеряване и процедурите, които трябва да следвате, за да се съобразите с гаранционните условия.