В живота на почти всяка жена съществува един специален период – бременността. В него има нужда от по-голямо внимание и специализирани грижи както за майката, така и за плода. При редовните профилактични прегледи, извършвани както от акушер-гинеколог, така и от специалист по фетална морфология, става проследяване на здравословното състояние на майката и развитието на бебето.

 

Феталната морфология по своята същност е високоспециализирано ултразвуково изследване, информиращо за феталното развитие и за това как протича бременността, съобразно гестационния срок. Целта е да се направи оценка на анатомията на плода, като по този начин бъдат изключени или установени аномалии, проявяващи се в по-късните месеци от периода на бременност. Изследването се извършва обикновено в началото и в края на бременността с различни цели.

 

Ранна фетална морфология

 

Периодът на извършването ѝ е от 11 до 13 гестационна седмица + 6 дни. При първа фетална морфология с помощта на ултразвук се прави оценка растежа на плода и развитието му. Визуализират се главата, горните и долните крайници, сърцето, гръдният кош, мозъкът, коремната стена, стомахът и пикочният мехур. Възможно е да бъде прогнозиран и полът на плода.

 

Определя се също и как е разположена плацентата и колко са кръвоносните съдове на пъпната връв. Още в този начален период на бременността е възможно да се открият големи структурни дефекти.

 

При първата фетална морфология се прави също и скрининг за синдрома на Даун, синдромите на Едуардс, на Патау, на Търнър и др. хромозомни заболявания. При него се визуализират и измерват най-вече носната кост и нухалната транслуценция, а също се установява и какъв е кръвотокът на сърцето и кръвоносните съдове.

 

Прави се и Доплерово изследване на снабдяването на маточните съдове с кръв с цел прогнозиран риск от прееклампсия и изостанал растеж на плода.

За да се изчисли рискът от хромозомни заболявания, в специализирана генетична лаборатория се изпраща малко венозна кръв, заедно с резултата от ултразвуковия преглед.

 

Времето 20-24 гестационна седмица е периодът, когато се прави фетална ехокардиография. При тази втора фетална морфология е от значение да се установи  дали сърцето се развива правилно. На бременната се препоръчва да посети детски кардиолог, който е специалист по фетална ехокардиография, ако съществува съмнение за определени структурни дефекти в него или в кръвоносните съдове.

 

Късна фетална морфология

 

Късна, трета фетална морфология се прави между 28-32 гестационна седмица. Повторно се оценява каква е анатомията на плода, растежа и развитието му. При констатиране на забавено развитие, от значение е да бъде определено дали става дума за малък спрямо гестационната седмица плод, или данните сигнализират за фетално страдание. При установяване  на второто, процесът на проследяване на бременността и консултацията на бременната са важни не само за успешния изход, но и за здравето на майката и бебето.

 

Прави се и изследване на Доплер за състоянието на кръвотока в плода, в мозъчните центрове и пъпната връв. Това помага да бъде диагностициран евентуален недостиг на кислород, както и на анемия. Маточните съдове и матката също се подлагат на оценка.

 

Изследванията при специалист по фетална морфология се препоръчват за всяка бременна жена. Без значение от нейната възраст, съществува риск от малформации, определени заболявания на плода или генетични увреждания. При констатиране на проблеми се започва подходящо лечение.