Какво е мобинг ?

Различни търкания на характери, неразбирателства, спорове и т.н. са нормална част от работното ежедневие. За мобинг говорим тогава, когато засегнатия бива атакуван психологически, емоционално или сексуално за период по–дълъг от една година, поне веднъж седмично. Мобинг – това е постоянния умишлен психологически терор и тормоз върху личността и трябва да бъде разграничаван от обикновените ежедневни ядове.

 

Как да разпознаете дали сте жертва на мобинг ?

- ядовете в службата значително са се увеличили;

- критикуват ви за най–малката грешка, която допусната от други колеги остава незабелязана;

- системно ви правят за смях (подиграват се на прическата, гласа, жестовете, фигурата ви и т.н.);

- умишлено разнасят слухове и клюки за вас, които подронват авторитета ви;

- постоянно ви правят негативни намеци;

- отказват ви откровен разговор и изясняване на отношенията;

- постоянно ви прекъсват и не ви оставят да довършите изреченията си,

, тогава най–вероятно вие сте жертва на мобинг.

Съществува и пасивен вариант на мобинг – жертвата е тотално игнорирана, изолирана, подминавана с пренебрежение, а постиженията и са системно омаловажавани.

 

Кои са най–честите жертви на мобинг ?

Мобинга е проблем, който е все по–често срещан и масово разпространен. Според последните данни в момента около 1 милион работници са подложени на системен тормоз от колеги, началници или в редки случаи - от подчинени. Сред най–честите жертви на мобинг са хората, които се различават в някакво отношение от колегите си – например хора, които говорят на диалект, самотни майки, чужденци, сами жени сред основно мъжки колектив, хора в неравностойно положение и т.н. Полът също е от значение. Оказва се, че жените стават по–често жертва на психотерор в офиса, в сравнение с мъжете. Според едно проучване проведено в Хамбург 58% от жертвите на мобинг са жени. Интересен е факта, че обикновено тормоз се осъществява между колеги в равностойно положение, а не както се очаква началник -> подчинен. Освен това е установено, че половете предпочитат да "остават" помежду си – по-често жените са тормозени от жени, а мъжете тормозят мъже.  

 

Какви са възможните последствия?

Засегнатите от мобинг са подложени на силен социален натиск и емоционален стрес, който неизбежно води до определени последствия – психологически и физически. Възможно е жертвата да развие депресия, да има проблеми с концентрацията, да се стигне до страхови неврози или дори до мисли за самоубийство. Физическите последствия се изразяват в заболявания на сърдечно-съдовата система, постоянно главоболие, кожни заболявания, смущения в съня, болки в гърба, заболявания на стомашно-чревния тракт и други.

За съжаление личния живот на жертвите също не остава незасегнат – често се стига до раздяла с партньора, което допълнително усложнява ситуацията. Според изследвания проведени в Швеция от 10% до 20% от самоубийствата са причинени именно от тормоз на работното място.

 

Как да реагирате ако сте жертва на мобинг - продължение