Частните линейки се ползват от много хора, защото са единствената алтернатива за транспорт на лежащо болни от една точка до друга. На практика, те поемат всички случаи, които остават извън задълженията и компетенциите на спешната помощ.

 

Когато един случай не може да се квалифицира като спешен, близките на болния следва да организират транспорта сами и да осигурят пътуването му до и от лечебното заведение например.

 

Това, с което частните линейки се отличават, определено е изключителното качество на услугата (разгледайте предложенията на Emergency.bg). Но на какво се дължи това?

Обслужването е на много добро ниво

Частните линейки се отличават с това, че третират своите пациенти на изключително високо ниво. Това се дължи на два фактора:

1. Чисто човешки фактор

Специалистите, които формират лекарския екип, обслужващ частната линейка, по правило работят с много крехки и уязвими хора. Това създава създава в този вид практика изключително внимателно отношение към пациентите.

 

Разбира се, лекарите като цяло в по-голямата си част са много внимателни към своите пациенти, но тъй като в случая говорим за лежащо болни хора, това се отнася дори в още по-голяма степен.

2. Все пак услугата се заплаща

Тъй като частна линейка София е платена, медицинските екипи, които ги обслужват се стараят да предложат максимално добри условия на болните и да им създадат оптимално комфортна среда.

 

Какво бъдеще въобще би могла да има една услуга, ако ползвателите, в случая - пациентите, не са останали с добри впечатления от качеството и нивото на обслужването като цяло?

Оборудването е изключително качествено, а медиците - най-добрите

Имайки предвид, че частните линейки предлагат платена услуга, те имат възможността да предложат на своите пациенти най-качественото медицинско оборудване.

 

Много от лечебните заведения, например, не са в състояние да си позволят подобна техника и оборудване, имайки предвид, че тяхната услуга не е заплатена.

 

В този случай, обаче, немалка част от средствата, които болните и техните близки заплащат, се инвестира в покупка на оборудване, което след това се ползва отново от пациентите на частните линейки.

 

По отношение на екипите от лекари, може да се каже същото. Доброто заплащане привлича едни от най-добрите специалисти от различни области, в това число и реаниматори, които намират тук отлични условия за работа.