Когато се говори за изграждане на басейни, често обзорът започва директно от изкопните работи, чрез които се оформя коритото на бъдещия басейн. Но преди да се стигне до изкопните работи и бетонната отливка на чашата на басейна, е необходимо да се свърши много друга подготвителна работа. Фактически изграждането на басейна започва с посещение на терена от страна на архитекта и строителния екип. Дори създаването на план на бъдещия басейн не е първото действие по изграждането на басейна – преди да се стигне до планирането е задължително да се извърши проучване на почвата и терена, където ще се строи басейна. Задължително трябва да се провери типът на почвата (песъчлива, канелена, глинена и пр.), има ли подпочвени води на това място, колко градуса е наклона на терена, какви са размерите и формата на терена и др. Едва след детайлно проучване на строителния терен идва времето на чертежите и планирането на басейна.

 

Не на последно място отрано трябва да се мисли и за дизайна на басейна. Вярно е, че бетонните басейни имат няколко решителни предимства пред всички останали видове басейни и едно от тези предимства е безграничното количество форми, дори най-причудливи и сложни, които може да приеме басейна. В зависимост от големината и формата на терена може да бъде създаден и съответен дизайн на басейна, така че мястото да бъде използвано максимално ефективно, а освен това да бъдат задоволени и естетическите критерии на собственика на басейна.

 

Трябва да отбележим няколко особености на планирането, дизайна и изграждането на басейните. На първо място – ако имате възможност да разположите басейна в закрито помещение – направете го. В общия случай, басейн на закрито е по-добро решение от басейн на открито – въздействието на околната среда върху басейна на закрито се намалява значително и такъв басейн може да се запази по-дълго време без да му е необходим основен ремонт. Но помещението, в което ще бъде изграден басейна, е препоръчително да бъде отделно от жилищните помещения, т.е. – не е препоръчително да изграждате басейн в мазето. Ако басейнът е в основната жилищна сграда, това ще се отрази практически на всички жилищни помещения във вид на повишена влажност в помещенията.

 

Ако строите басейн на открито, тогава проблемите с влажността в жилищните помещения отпадат, но се появяват други проблеми. На първо място, както беше споменато вече, трябва да се изследва почвата на терена, където е предвидено изграждане на басейн. Много е важно да се изследва за подпочвени води, наличието на които може да повреди бетонното корито на басейна и да доведе до течове и рушене на басейна. Ако са налице подпочвени води точно на мястото, където искате да изградите басейн и не желаете да променяте местоположението на басейна, тогава единственият вариант е да се изгради дренажна система преди да започне изграждането на самият басейн.

 

В случай, че басейнът е на открито, силно препоръчително е поне оборудването на басейна да бъда разположено в закрито помещение, за да се предпази от въздействието на природни фактори. Тъй като обаче оборудването е пряко свързано с функционирането на басейна, разстоянието от басейна до помещението с оборудването не трябва да надвишава 10 метра.