Погребение в СофияПогребението в класическото му изпълнение е един от най-разпространените и добре приети варианти за изпращане на близките ни хора в Отвъдния свят. Тогава, когато животът ни срещне със загубата на наш приятел, близък или роднина, ние сме тези, върху които пада тежестта на избора за това как той да бъде изпратен.

Изпращането на покойника в последния му земен път, придружен от свои приятели и близки, е добре познат ритуал в почти всички официални религии. С изключение на някои дребни разлики, класическото погребение включва няколко основни и ключови момента.

 

Основни стъпки при класическото погребение

 

Първоначалната, а може би и най-съществена стъпка, е тази, в която ние намираме място в гробищен парк. Някои покойници още приживе съгласуват с близките си гробищния парк, в който биха искали да бъдат положени. В други случаи, докато още е сред живите, починалият дори закупува своето гробищно място.

 

Това може да е породено от няколко различни причини. Първата е да не натоварва роднините си чисто финансово. При нужда от консултация, служителите на ОmegaFuneral.com са готови да отговорят на Вашите въпроси относно намирането, цената и сдобиването на място в гробищни паркове.

 

Втората възможна причина за предварително закупуване на гробищно място от вече покойният, е да спести на близките си време. Бъдете сигурни, че в град София времевият ресурс, който трябва да вложите за намирането на гробищно място, не е малък.

 

В практиката забелязваме, че някои хора, идващи при нас не отдават голямо значение за това къде ще бъде положен техният покоен. Съветваме Ви да не пренебрегвате тази стъпка поради факта, че на това място ще почиват останките на човека, който изпратите. Това ще е неговото сакрално място за вечността.

 

Ритуалът по изпращането

 

Това е втората стъпка в хронологичен ред при класическото погребение. В повечето случаи след избиране на гробно място, то се изкопава в деня на погребението. Естествено, има и изключения. Време за приготовленията около самото погребение ще вложим ние, освен ако нямате някакви конкретни изисквания.

 

OmegaFuneral.com може да се нарече професионалист в бранша, именно защото нашите служители правят всяко ваше желание, в един такъв болезнен момент, реалност.

 

Когато вече имате изкопано гробно място, в което да положите Вашия починал близък, идва ред на опелото. То се ръководи от свещеник. След края на тази част, се дава шанс на близките да се сбогуват с починалия.

 

Ковчегът се полага под земята и след края на всички процедури около самото погребение, положеният ковчег се покрива с изкопаната пръст. Така същинското погребение се обявява за приключило.