Когато се прави аналитичен разрез на даден пазар е добре да се ползват данни от множество източници и да се оперира с множество аналитични инструменти, за да се получи реална, а не изкривена картина на пазара. В настоящия анализ се използват данни от общоевропейската служба Евростат, от анализи и статистики на Райфайзен банк, а също и непосредствени данни от дейността на две юридически лица, опериращи с недвижими имоти. Това разнообразие на източниците на информация не гарантира на 100 процента абсолютна точност на данните, но все пак предполага максимално приближение до истинното състояние на пазара, което, от своя страна, прави изводите от анализа и прогнозите за развитие на пазара през бъдещи периоди доста точни.

 

На пазара на имоти през последните 10 години се открояват 4 периода, в които могат да бъдат проследени отчетливи тенденции. Първият период обхваща времето от 2005 до края на 2008 година – през този период, както и през предходните му 2-3 години, цените на имотите в България се движеха само в посока нагоре. В някои от тримесечията през този период поскъпването на имотите достигаше впечатляващите 7-10 процента за 3 месеца. През последното тримесечие на 2008 година този период приключи и започна свободен полет на цените на имотите надолу. През 2009 година поевтиняването на имотите беше най-фрапиращо – до 25-28 процента за 12 месеца в някои райони на страната. През следващите 2 години падането на цените продължи, но темпото на поевтиняването се забавяше с всеки изминал месец. Третият период настъпи през 2012 година, когато за пръв път беше отбелязано тримесечие със задържане на цените на имотите, т.е. тримесечие, през което не се наблюдаваше нито поевтиняване, нито поскъпване. През 2013 година имотния пазар в България се успокои окончателно и пребиваваше в стабилно състояние, без особени скокове на цените, както и без поевтиняване. Колебанията на цените на имотите в различни райони на страната бяха в рамките на статистическата грешка.

 

Последният период, за който статистиката показва ясно изразена тенденция, започва в началото на 2014 година и трае до настоящия момент, т.е. до пролетта на 2015 година. През този период статистическите данни показват поскъпване на имотите – с различен процент за различните райони на страната, но неизменно цените се стремят нагоре. Най-сериозно е поскъпването на имотите в Бургас и Бургаска област – около 5 и половина процента за цялата 2014-та година. Само за последното тримесечие на 2014 година повишението на цените в Бургас е било около процент и половина в сравнение с предходното трето тримесечие. Най-слабо е поскъпването в Пловдив и Пловдивска област – под два процента за цялата 2014 година. В столицата София поскъпването на имотите за 12-те месеца на 2014 е около два и половина процента. Тенденцията за повишаване на цените се съхранява и през първото тримесечие на 2015 година. Ако тази тенденция продължи до края на годината, експертите предвиждат поскъпване на жилищните имоти в рамките на 3 до 6 процента за цялата 2015 година.