1. Пречиствателни станции за химикали.

Благодарение на новите технологии се създават пречиствателни станции, които могат да имат абсолютно автоматизирани системи, регулиращи скоростта на химическите процеси, независимо от променливите условия на средата. Едно от най-важните съоръжения при пречиствателните станции за химикали, това са помпите и всичко свързано с тяхното оборудване за работа.

 

2.Видове дозиращи помпи за химикали с експертите на строителна фирма МД-90:

 

 

Дозиращите помпи се отличават от всички останали, преди всичко по своите технически характеристики с абсолютната си точност, която може да бъде определена до ±1%.

 

2.1. Диафрагмени /изтласкват водатата постъпателно, тоест нямат празен ход/. Те се делят от своя страна на механични, хидравлични и  електромагнитни.

- най-предпочитани от диафрагемените помпи са хидравличните, тъй като могат да работят при по-високо налягане и задвиждващата сила върху клапаните е равномерна, но са по-скъпи заради хидравличната им система;

- електромагнитните се състоят от магнитна клапа с пружина и диафрагма, като работи на принципа на положителното изместване.  

 

2.2. Зъбни - при тях има съпоставимост между налягане и дебита при равни условия. Притежават изключително точна дозировка.

 

2.3. Бутални – с възвратно-постъпателно бутало, характерни за работа, където има високо налягане или висока температура. Те се използват само при чисти флуиди, тъй като са много деликатни към към твърди частици.

 

 2.4. Перисталтични /гъвкава тръба, през която течността преминава под определена компресия/. Те нямат клапани и структурата им е изключително проста и лесна за подмяна. Чрез натиск от въртящ се плъзгач върху тръбата се създава уплътняване и вакуум, чрез който се всмукват частиците в помпата и в края и се отделят чрез нагнетяване. 

  •  

Повече за нас и изграждане на пречиствателни станции и съоръжения на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област на адрес  – http://www.md90.biz