Имате печеливш бизнес и вече се нуждаете от по-голям офис? Това е хубава новина, но Ви предстои преместване на цялото офис оборудване на ново място. Тази дейност е строго специфична поради наличие на много техника, документация, мебели, а често машини и съоръжения. За да поставите добро начало на работата в новия офис, необходимо е професионално отношение към преместването до новия офис адрес. То трябва да бъде извършено по определени стъпки, следващи предварително обмислен план.

 

Критерии за оценка на преместването

 

Критериите за оценка се определят след като се извърши оглед на местоположението на офисите - на напускане и настаняване, с наличната техника, документация и машини, мебели, лични вещи на служителите, вещи с изисквано високо ниво на сигурност при пренасяне като парични каси и сейфове и наличие на техника, чувствителна при преместване. Вземат се предвид положението на офисите, наличие на асансьор, брой помещения и етажи, на които се намират офисите.

 

Избор на опаковъчни материали и опаковане на вещите

 

Материалите за опаковане са специално подбрани, за да защитят фирменото имущество при транспортиране. За гарантиране на сигурността се обезопасява, опакова, инвентаризира и се поставя етикет на всеки предмет или разглобен елемент. Това гарантира лесното му сглобяване в новата офис сграда. Разглобяване на мебелите - в някои офиси има сложни мебелни композиции, които изискват професионална подготовка и инструменти за демонтаж.

 

Изпълнение на поръчката - пренасяне и транспортиране

 

Насрочва се ден и час на преместването. Свалянето, натоварването на офисното оборудване на транспортното средство става по строго определен ред, за да се запази имуществото в максимална степен при транспортиране. Разтоварването и внасянето става по обратния ред. Ако в договора е залегнало изискване за сглобяване на мебелите, то се извършва от професионално подготвен екип.

 

Начин на заплащане

 

В предварително подписания договор между страните е упоменато какъв вид и начин на заплащане ще се извърши. След разплащане поръчката се смята за изпълнена.