МД-90 за Вас с анализ и прогнози за строителството у нас: 

 

       Според създалата се ситуация за имоти в по-големите градове през тази година ще се увеличи ръстът на предлагането, адекватно на търсенето от страна на купувачите. Това ще доведе до балансиране на крайните продажби и тяхното увеличаване, но имотите ще запазят своята цена без съществена промяна. Ще се получи като резултат един пазар, където купувачи, продавачи и да не забравяме и банките като част от веригата, които отпускат кредитите. Тяхното сътрудничество е възможно при тези все по-благоприятните икономически условия.

      Ще се засили търсенето на имоти в по-големите градове, най-вече в райони с по добра инфраструктура. Тази тенденция ще е определящо при активността на купувачите на жилищни имоти. Новото строителство на сгради и тези, които са вече част от съществуващия вторичен пазар ще бъдат във взаимна конкуренция помежду си. Това води до по-голям избор и удовлетворение на търсенето в доста голям диапазон. С една дума, тенденцията за строителството е към неговото постепенно стабилизиране и   създаване на добри условия както на предлагането, така и удовлетворяване на изискванията на търсенето от страна на купувачите.

               Според официалните статистически данни се очаква увеличение на имотния пазар…

       Имотният пазар ще се увеличи все пак, но не с повече от 10 %, спрямо нарастването на пазарните цени на имотите. Все повече нараства търсенето на по-големи жилища, спрямо предходната година, тоест това ще са апартаменти с по-голяма площ, както и на къщи в близост до големия град. Броят на инвеститорите в жилищното строителство е също с ръст нагоре. Това се обяснява със сравнително ниските депозитни лихви на банките. Друг важен статистически фактор е – все по-голямата информираност на купувачите за актуалните пазарни цени, както и за очакваните бъдещи прогнози. Това ще прави пазарът на имоти стабилен през цялата 2017 г, според данните, с които разполага строителна фирма МД-90 за Варна и варненска област.