Противопожарни спринклерни глави – същност и инсталации

1.Същност на спринклерните системи

– това са система от тръби, които са пълни с вода под налягане. Използват се за пожарна безопастност и защита. Автоматичните сплинклери засичат пожара и се активират като изпускат водата чрез алармена инсталация. Точката на засичане на повишената топлопроводимост е най-важния елемент и гарантира правилна употреба на цялостната инсталационна система. Интересното е че всеки сприклер се активира самостоятелно при определена температура. При тяхната инсталация е важно да се изчисли и силата на разпръскващите дюзи вода, начина и разстоянието, на което да бъдат разположени, за да имат ефективна експлоатация при инцидент. 

2. Видове спринклерни системи за пожаробезопасност:

чрез водна мъгла, която охлажда въздуха през спринклерните системи при наличие на пожар. Много подходящ най-вече за хотели и заведения, тъй като има малък обем резервоар и щадящо оптимално имуществото. 

- с инертни газове, които намалят количеството кислород и овладяват пожара за малки помещения, които нямат приток на въздух – сервизни помещения.

- с пяна, която е много ефикасна, тъй като се смесва с вода и образува пянообразуваща течност и загася бързо пожара, тъй като е по лека и остава на самата повърхност и по този начин се прекъсва достъпа на кислород. Използва се при наличие на нефтени продукти и подобни специфични нужди.

- "сухи" спринклерни системи. При тях вместо вода в спринклерните тръби има въздух под налягане. При по-високо топлинно усещане, автоматичните клапи се активират и изпускат въздуха и това позволява да навлезе вода в системата. Използват се при помещения, където има сравнително ниска температура.

 Спринклерните глави са устроени така че изпускат средно от около 90 литра вода за минута, което ги прави идеални при решения за непредвидена пожарна опасност.

 Повече информация за строителни  услуги на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област - www.md90.biz