Първите водопроводи датират още от древна Персия, някъде около IV в пр.н.е. Тези древни водопроводи са отвеждали питейна вода от разстояние десетки километри до хората. В нашето съвремие, водопроводите снабдяват населените места с вода, но вече се използват много нови технологии в изграждането на такива обекти. В зависимост от начина на подаване на водата, водопроводите могат да бъдат няколко вида. Строителна фирма МД-90 ще ви запознае с тях:

 

Гравитационни водопроводи– при тях водата се стича от водоизточник до крайната цел чрез съоръжения за водовземане – т.нар  каптажи. Водата се стича по главен външен водопровод до каптажите, оттам се разпределя по уличната водопроводна мрежа и стига до точно определеното населено място. Първоначалният източник на водовземане може да бъде различен – подпочвени води, извор и др. Обикновено такъв тип водоснабдяване имат планинските райони. Тези  водопроводи са за предпочитане пред помпените, тъй като са много по икономични като съоръжения и имат по–добри показатели. Единственото условие, което трябва да се спазва при тях, е да бъдат на по-високо ниво от мястото на водоснабдяване, за да може водата гравитационно да стигне до крайната си цел на населеното място.

Помпено-напорни – те са характерни за по равнинни части и тогава водата трябва да се изтласква до по-висока точка, което става посредством помпени станции.

Смесени – при тях се използва и двата вида водоснабдяване до достигане  на крайната цел, тоест до мястото на крайният потребител.

   Външните водопроводи и всички прилежащи съоръжения към тях се изчисляват на базата на: сбор на максимално денононощно потребление, разходите за пречиствателни съоръжения и станция и заложени загуби по трасето на мрежата.

 

Тази информация ви предостави строителна фирма МД-90 за Вас. За повече посетете нашия сайт и блог на адрес с услугите, които предлагаме за нашите настоящи и бъдещи клиенти – http://www.md90.biz