Покривът е най-важният завършващ етап от къщата. Има ли значение при строеж на сграда какъв наклон трябва да има покрива? Дали неговата естетична визия е достатъчна? Вие как мислите?

Има много и различни покриви, затова тук нашите консултанти на строителна фирма МД-90 за Варна и област ще Ви запознаят само с основните елементи за географски райони и характерни покривни конструкции.

Видове покриви и географски зони:

- при средиземноморски климат е важно да се знае, за градусите и наклоните, които трябва да има покрива: от 10-12 до 14-15 градуса в зависимост от индивидуалният проект на сградата.

-  при планински релеф за изграждането на функционален покрив е важно да притежава  стръмен наклон от порядъка на 40-50 градуса. 

- предпочитан вариант напоследък са плоските покриви при висока етажност на сградите, а иначе са характерни за райони, където слънцето е неизменна част от пейзажа. Тези сгради създават повече пространство, енергийно-ефективни са, предполагат по-изчистена линия на сградата. Но не се заблуждавайте за тяхното лесно и просто изпълнение на пръв поглед, тъй като при тях наклоните са абсолютно точни и минимални поради равната повърхност, която трябва да имат и всяка неточност води до редица проблеми в бъдеще време. Това все пак са новият вид сгради, които се налагат все повече, тъй като предлагат повече възможности като озеленяване, използване на природни енергийни ресурси и т.н.  

Видовете покриви и тяхната разнообразие имат една единствена цел, която е да защитава сградата от атмосферните влияния с възможно най-малкото физическо съпротивление. 

За нашата страна предпочитан вариант на покривите си остават скатните покриви, тъй като те са продължение на възрожденската традиция. Неизменно техните разчупени линии и уют са част от нашето строителство и днес.

Но все пак какъв покрив ще изберете зависи от Вас самите. Ние само искаме да Ви дадем практични насоки и повече информация, а допълнително за наклони, консултации, изграждане на покриви за Варна и област на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Вас -   http://www.md90.biz