Първо да започнем от там - какво е това локализация? Това е вид стандартизиране. Когато се прави превод например на сайт.

Нека използване измислен пример, за да се разбере по-добре същността на термина и какво съдържа на практика той. Да предположим, че голяма китайска компания иска да стъпи на българския пазар. Тя, разбира се, първо трябва да преведе сайта си на български. Качественият превод, обаче, далеч не е единственото необходимо условие, за да може компанията да се наложи на местния пазар.

Тя трябва да даде сайта си на специалисти по локализация и преводи.

Тоест първо трябва да се направи смислен на български език превод, а не директно превеждане от първоначалния език. В нашия пример умишлено сме избрали доста екзотичен език. Представете си какво би станало ако компанията просто реши да използва машинен превод - катастрофа.

След добрия превод идва втората особеност. Съдържанието трябва да е стандартизирано и съобразено с българските стандарти за дати, валути или цветове например.

Нека в примера да вземем цвета. Ако въпросната китайска компания е решила да използва за свои цветове синьо и червено например, то след едно проучване на българския пазар и особености, специалистът по стандартизация може да открие, че в България тези цветове могат да се асоциират с различни теми. Тоест ако компанията иска да постигне определен ефект част от локализацията е дори съобразяването във визията и дизайна на корпоративния сайт с местния пазар. С други думи сайтът трябва да се адаптира качествено за въпросния пазар, за да може да постигне крайната си цел – развитието на дадената компания на този пазар.

Същото важи и за определени изрази или идиоми. Ако в основния език даден израз се преведе буквално на български, то той може да звучи безсмислено, нелогично или дори обидно. Тоест след превода трябва да се потърси най-добрия начин да се предаде основното послание или слоган на компанията към съответния пазар.

Локализация може да се прави и за всякакви видове софтуер и приложения. За всеки текст, който ще бъде представен в нов регион или държава.

На края в заключение - всеки бизнес, който иска да се развива на нов пазар трябва да се обърне към специалисти по локализация, за да не се получи ефекта на „изгубени в превода“.