Строителството е активно в няколко от градовете на България и е концентрирано като цяло в тях – това са София, Варна и Пловдив. Инвестирането в жилищно строителство си остава все пак най-сигурният начин да запазиш парите си в дългосрочен план по най разумният и подходящ начин. Една голяма част от населението в България,  на възраст между 38 - 55 години, влага парите в тази сфера. Много от тях работят извън България и това се оказва правилният начин на инвестиция у нас. Следствието е за все по-желателно строителството в жилищния сектор, а инвестирането в него - доходен бизнес.

 

 

Ето някой от статистическите анализи, които МД-90 ще Ви даде :

  •  
  • В София са застроени – 1.47 млн кв.м жилища, а в процес на реализация са около  440 хил. кв.м.
  • Следва Пловдив – с около 500 хил.кв.м застроена площ,
  • Варна – около 400 хил.кв.м застроена жилищна площ
  • Не на последно място все пак, който се изразява с около 10 процента са чужденци, които се установяват или инвестират в нашата страна, като купуват жилища у нас.
    • Забелязва се и тенденция за липса на квалифицирана работна ръка, което не е маловажно в този сектор. Необходимо е да бъдат свалени бариерите, не само за обществени поръчки от страна на кандидастване на строителните фирми. Но и да бъдат давани повече възможности на малките фирми,  за да могат да оцелеят и затвърдят позициите си на пазара. Тяхното място е важно и необходимо. Те могат да бъдат и добри подизпълнители на големите фирми в бранша, но за тази цел и за да бъдат конкурентно способни, трябва да имат повече възможности и облекчения от страна на държавата.

  Държавният инструментариум трябва да стимулира все-повече малкия и средния бизнес за да бъде завършен цикъла и да се даде възможност, строителството да работи на пълни обороти и възможности. За повече информация от строителна фирма МД-90, посетете нашия сайт и блог на адрес: www.md90.biz