Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" започва нова инициатива за "интелигентно бъдеще".   Всеки ще може да придобие нови знания безплатно и от разстояние, ползвайки платформата за онлайн обучения SMARTFUTURE Ще...

[Прочети статията]