Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" започва нова инициатива за "интелигентно бъдеще".

 

Всеки ще може да придобие нови знания безплатно и от разстояние, ползвайки платформата за онлайн обучения SMARTFUTURE

Ще намерите учебни курсове, подготвени от преподавателите в университета от различни направления:
- Предприемачество и мениджмънт
- Информационни технологии;
- Финанси;
- Софтуерно инженерство;
- Европейски политики;
- Архитектура и др.

 

Учебните курсове включват материали за обучение, изпитни въпроси за проверка на придобитите познания и дискусионен форум, в който всички участващи имат възможност да коментират актуални въпроси по темата, да споделят информация и допълнителни ресурси.

 

В платформата могат да се видят подбрани над 400 видео материала, които ще помогнат за по-лесното възприемане на учебното съдържание и имат за цел да разширят обхвата на придобиваните от потребителите знания. Сред видео материалите има такива, заснемани по време на университетски майсторски класове и лекции на топ преподаватели от България и чужбина. Предоставени са видео материали от конференции на "WEBIT", от които участниците могат да се информират за последните тенденции и практики в различни области като информационните технологии, предприемачеството и маркетинга.

 

Целта на проекта е да представи иновативни подходи за въвеждане на нови технологии в образователния процес и нови начини за трансфер на ползите от медиите към образованието и обратно. Създадената тренинг платформа предлага богат набор от тематично ориентирани, интегрирани, интерактивни продукти и възможности за приложението им като нова образователна технология.

 

Официалното откриване на платформата ще се проведе на 15 април 2016 година от 14,00 часа  в Аула „Максима“ на ВСУ „Черноризец Храбър“. 

Участие в събитието ще вземат гости от Европа, Азия и САЩ. През последния месец преподаватели, студенти и приятели на университета се включиха във видео дискусия на тема "Неравенство и образование – глобални тенденции и перспективи", които можете да видите в канала на университета в youtube.

Концепцията за достъп до качествено образование ще бъде подкрепена с излъчването в реално време на цялото събитие. Всички, които имат желанието да опознаят по-добре концепцията и възможностите, които платформата и университетът предлагат, могат да гледат "live streaming" отново в youtube.