Нека предположим, че сте в следната ситуация:   - Детето Ви е 12-ти клас и сте изпуснали сроковете за кандидастване; - Мислите, че поради ниските си доходи не може да си позволите детето Ви да учи в чужбина.   Не се безпокойте....

[Прочети статията]