Повече за минималистичните обувки и прохожданетоДо скоро се смяташе, че твърдите и високи обувки помагат на детето да запази крака си в стабилна позиция. Днес все повече лекари ортопеди са склонни да се съгласят, че по-малко е повече, когато става въпрос за обувки в първите няколко години от живота. Костите...

[Прочети статията]