Българските имена

 

Името на детето може да повлияе на развитието на личността и в някаква степен да предопредели съдбата на човека. Затова към избора на име трябва да се подхожда с достатъчно сериозност.

 

Звуците на името

 

От ранна възраст до късна старост нито една дума не чуваме толкова често, колкото собственото си име. То се състои от набор звуци с различна амплитуда, които довеждат до възбуда определени зони от мозъка.

 

Някои имена звучат по-твърдо: Димитър, Иван, Жана, Диана, Дина, Екатерина, Дарина и други. Счита се, че под въздействието на звуците от тези деца израстват хора с упорит, устойчив и категоричен характер. Те стават обикновено самостоятелни и решителни още през юношеството си.

 

Носителите на мекозвучащите имена: Светлана, Ирина, Наталия, Михаил, Ангел, Илия, Васил и други обикновено притежават спокоен и сговорчив характер.

 

Съществуват и неутрални по звук имена, които са нещо средно между меките и твърдите названия: Валентин, Павел, Андрей, Анна, Анастас, Людмила, Викенти, Любов, Александър и т.н. Като правило тези деца растат уравновесени, рационални и в достатъчна степен настойчиви.

 

Като избирате име на новороденото помнете, че е хубаво то да се произнася лесно!

 

Добре е да се комбинира с фамилията, както и да не носи някаква негативна информация за човека. Понякога децата са жестоки помежду си и измислят подигравателни словосъчетания с името на своето другарче. Не е хубаво да се кръщават децата на имената на починали родственици, особено на тези, които са загинали при трагични обстоятелства.

 

Това в бъдеще може да травмира детето, ако то разбере на кого е кръстено. Не е задължително децата да приемат имената на своите баби и дядовци, макар че българската именна традиция го налага.

 

Всяко име говори красноречиво за човека, който го носи

 

В семейството често възниква въпросът - как да бъде кръстено новороденото дете? Откъде са произлезли някои от имената, които носят българите? Какво говори името, което носите?

 

Отговори на тези и други въпроси може да научите в интернет средата, но бъдете наясно, че всеки човек е своя собствена индивидуалност. Заедно с това знайте, че не може да се обхване необхватното, щом става дума за имена.

 

Ще бъда благодарен на всеки, който ми предложи разширяването и обогатяването на регистъра от наложени у нас имена. Списък с мъжки и женски имена може да откриете в PozdraviMe.com, където ще откриете един от най-богатите списъци с имена за момчета и момичета, които са над 5000 броя.

 

Кръщавайте своете дете разумно и най-вече се старайте да расте здраво и щастливо. Бъдете благословени!