Днес живеем в свободна пазарна икономика и на практика имаме възможност да развием целия си търговски и инвеститорски потенциал. Налага се обаче да знаем някои основни неща. Защото бизнес играта си има правила, по които трябва да играем, в противен случай се ще фалираме и ще изпаднем в много лоша финансова ситуация. За да се избегнат тези неприятни възможности трябва да потърси мерки за тяхното предотвратяване или свеждането им до значително по – малки вреди. На първо място ще се спра върху маркетинговото проучване. Това е много важна брънка във вашия бизнес.

 

Маркетинговото проучване обхваща изключително широк спектър от дейности, но аз ще изброя само няколко от тях. Тези, които смятам за по – важни. Проучването на пазара е първата и най – важна стъпка. Трябва да се определят характеристиките, особеностите на пазара. В зависимост продуктът или услугата къде ще бъдат насочени.

 

Проучване на пазарния дял, които трябва да бъде зает. Второто важно нещо е проучването на продукта. Този дял на маркетинговото проучване обхваща търсенето на възможности на нов продукт или услуга на пазара или неговото подобряване. Възможните производствения капацитет. Неговото съхраняване, транспортиране до обектите и крайния потребител. Ценообразуването и възможната реакция от страна на конкурентната страна. Проучване на потребителя. Този аспект на маркетинговото проучване е ключов. Тук идеята е да се изследва поведението на пазара до възможно най – малка подробност, с цел да бъде възможно по – точно определено неговото бъдещо развитие. Важна част в успешната бизнес организацията е оптимизирането на бизнес процесите. Това е необходимо, защото по този начин се дава голямо преимущество в подобряването както на логистичната дейност така и върху производството на крайния продукт.

 

БПО или аутсорсингът чрез кол център има за цел да направи така, че организацията да работи по такъв начин, че задачите да бъдат извършвани не само механично, но и да бъдат осмислени. Във всеки един момент трябва да бъде разчертано кой каква задача извършва. По този начин бизнесът би работил в по – устойчиво и конкурентно способен.