Сградите се делят на основни типове, обикновено – масивни и полумасивни. С навлизането на множеството технологични материали в строителството се увеличиха и възможностите на избор на тези две основни категории и техните модификации на практика.  

Прието е всяка сграда която е изградена от зидана или стоманобетонна конструкция да е масивна. Това не отговаря точно на двата основни вида категории и има невярно съдържание.

Ще разгледаме на видовете подкатегории, тоест техните модифицирани варианти, с които нашите консултанти на строителна фирма МД-90 ще Ви запознаят.

   Видове конструкции сгради според вида:

   1. Масивна сградна конструкция -  сграда с външни носещи стени, с тухлена или каменна зидария от минимум 25 см. Подовите конструкции на такава сграда е от гредоред, стоманобетонна плоча или от сглобяеми други елементи.

  - едроплощен кофраж или пълзящ кофраж, използван при строителство на високи етажи. При него основната конструкция е от стоманобетони шайби, колони и плочи. След като се изгради тази основа, се започва изграждането на външните и вътрешните стени със зидария или панели. Хората затова казват на подобно строителство „панелно”, характерно при изграждането на повечето многоетажни блокове у нас.   

  - пакетно-повдигащи плочи като носещата конструкция е от стоманобетонни колони,  шайби. При този начин на строеж, всички плочи под се изливат една върху друга на самия терен. След което със специални приспособления се монтират на етажите и се прикрепват към стоманобетонните колони.  Вътрешни и външни стени са тип зидария. Стълбища, вертикални носещи конструкции се  изпълняват монолитно от стоманобетон. Характерно при високо строителство. Предимствата му са свързани с предпоставки за по-лесно осъществяване на ремонт или преустройство при необхходимост.

   - панелни жилищни сгради са изградени от стоманобетонни панели, които обхващат подове, стени, тавани, стълбищни клетки, шайби. Свързани са с дюбелни връзки със заварки. За разпознаваемост между отделните панели се виждат ясно фугите от свръзките.

 

  2. Полумасивна сградна конструкция. При нея носещите стени са от тухлена или каменна зидария, с дебелина от 25 см или тухлени или каменни колони със същата дебелина и зидария между тях с дебелина от 12- 13 см.  Вътрешните стени могат да бъдат изпълнени като при паянтовите сгради. Подовете са от дървен градоред. На този принцип са построени множество възрожденски къщи, особен в планинските райони на страната.

 3. Паянтова сградна конструкция – носещ скелет от дърво, със зидария по избор. Подовите настилки са от дървен гредоред. Характерно за къщи в миналото, едно бързо и лесно строителство, а днес характерно само за летни или стопански пристройки.

Повече за жилищно и нежилищно строителство, както и информация за Нас, строителна фирма МД-90 за Варна и област - https://www.md90.biz