Ирена Киркова

 

Какво значи да си автор? Да създаваш текст, в който да излагаш собствената си позиция по дадена тема, въпрос или проблем. Говорейки с различни хора, често срещам мнения, от сорта на „Нямам дарба за писане“, „Не ми е генетично заложено“, „Колкото и усилия да положа – никога няма да стана добър“ и др. Макар и различни по съдържание, те подават препратки към стария спор относно природата на таланта – дали е вроден или придобит. Спор, в който се включват учени от различни сфери на науката, но който, въпреки това, все още няма категоричен отговор.

Няма да се впускам в подробен, аргументиран анализ на въпроса. Вместо това ще говоря от личен опит. Когато започнах да пиша, този процес представляваше огромна трудност за мен. С едно изречение давах отговор на въпроса, който си бях поставила да развия и не смятах, че може да се каже нещо повече, или по-добро. Мислите ми бяха разпокъсани, без причинно-следствена връзка помежду им. Трудно ми бе да разсъждавам от позицията на читател. Трудно измислях примери. Притеснявах се как се изказвам, как ще бъде приет текстът ми.  Всичко това водеше до факта, че за мен бе огромна лична победа да напиша статия, дълга една машинописна страница. Ако в онзи момент ми бяха задали горепосочения въпрос, без колебание щях да отговоря, че писането не ми е талант. Но, ето ме след над дванадесет години тук, пред вас... Смело мога да заявя, че ми харесва и ми се отдава да го правя. Не казвам, че ми е било лесно да развия това умение, но не съжалявам и ако се върна към първоначалния момент – бих го направила отново!

 

Ако вие също искате да развиете писателските си умения, заповядайте на нашия онлайн Курс за писане на психологически материали. За повече информация, вижте тук: Обучения - Българска школа за психоанализа (fspeid.com)