Спецификата на работата в тази област е скоростта на реакцията на автора на случващите се събития. Често се случва спешно да съобщите за събитие и няма време за търсене на допълнителна информация, няма експертни коментари и други подробности. След това се публикува кратка версия с минимална информация. Само за да улови събитието.

С развитието на събитията и пристигането на нови новини се събират материали за разширен формат. Трябва да намерите експерти и да общувате с тях, да интервюирате очевидци, да намерите предисторията на събитието. След това пишете разширена версия и посочвате в заглавието, че това е в допълнение към скорошната публикация. Заглавията обикновено съдържат думите "последващи действия", "наваксване", "нови данни". А тялото или основният текст на статията или новината е разделено на няколко параграфа и се използват подзаглавия.

 

Приятелство с информатори.

Ресурсът, за който пишете, е пригоден за конкретна тема. Вие установявате контакти с държавни агенции, компании и фирми от вашето информационно поле и получавате няколко източника на информация наведнъж. Всички те обикновено се интересуват от приятелство с вас, защото получават друг вид безплатна промоция. Възползвайте се от това.

 

Мощен източник са информационните агенции.

Това са цели отдели от хора за правене на новини. Всеки служител на такъв концерн е обвързан с определена индустрия. Той следи всичко, което попада в полезрението му и дава информация. За вас е важно да не забравите връзката към източника. По този начин ще зачитате авторските права и ще се освободите от всякаква отговорност за точността.

Пресконференциите не са особено популярен начин за Интернет. Но за големите градове е много ефективно. Предимството е прясна новина директно. Получавате цитати и коментари от длъжностни лица.
Прес съобщенията са официални съобщения от първа ръка. Направете контакти с PR-услуги и първо напишете всичко.

Новини от държавни агенции и компании. За вашия сайт вие определяте съответна компания и се съгласявате информацията да ви бъде предоставена. По-лесно е да установите контакти с компании. Те самите се интересуват от такава безплатна реклама.

Самоизграждане - включва компетентно използване на интернет източници. Трябва да създадете новини от достъпните за вас източници.

Източник: https://usembassy.bg/