Когато се прави аналитичен разрез на даден пазар е добре да се ползват данни от множество източници и да се оперира с множество аналитични инструменти, за да се получи реална, а не изкривена картина на пазара. В настоящия анализ се използват данни от...

[Прочети статията]