Икономическите трансформации оказаха своите влияние най-вече върху жилищното строителство у нас, увеличиха себестойността на жилищните сгради над 20 процента, което неминуемо се отразява и води до промяна на пазара и крайни потребители. 

Създаде се  една нова среда на покачване на цени само нагоре, а това и до цялостна трансформация на всички отделни етапи, най-вече на инвеститори, строители, предприемачи и т.н. Един процес, който следствие на промените от пандемията, продължава да не спира и върви нагоре. 

Според екипа ни от строителна фирма МД-90 за Варна и област, една от причините е и промяна на местоживеенето на хората, които се ориентират към по-големите градове, където все пак има повече възможности за работа и живот. Това става предпочитано място за живеене и търсенето добива по-големи мащаби. Друга група от хора, предпочита покрайнините на града извън мръсният въздух, тесните пространства на панелите, където може да живеят в по-здравословен климат.

Предлагането все повече се намалява и поради утежняващите административни нормативни уредби, които се въвеждат при всеки един нов обект, което води до разместване между търсене и предлагане и инфлацията която вече е факт. Повишаването на цените на материалите достигна дори до 100 процента за някой от тях, да не говорим за липсата им по складове, затрудняването на доставките, което води до редица проблеми между различните звена по веригата и повишаване на цените като крайни резултати. Огромната инфлация, която се получи  и от необезпечаването на паричните средства по време на пандемията, злоупотребите при някой следствие от ситуацията, води до тези драстични промени. 

Продажбите на жилища нямат ликвидност, за да се избегнат загуби при тази обстановка в страната.

Налагат се сключването на допълнителни споразумения между отделните страни при изпълнение на частни обекти, за вече сключените договори и въвеждане на нови индекси на цени, срокове, неустойки.

Всички тези негативни фактори се отразяват върху цялостната картина у нас в областта на строителството, налага взимането на решения на национално и европейско ниво за решаване поне частично на кризата, при възможност въвеждане на икономически инструментариум от правителството за подобряване на ситуацията в момента. Повече за строителство, строителни услуги, преустройства, може да видите на сайта и блога ни на адреса за Вас - https://www.md90.biz