Когато имате нужда от бързи пари, а датата на заплатата е твърде далеч, най-бързото и лесно решение да стабилизирате семейния си бюджет остават небанковите компании за бързи кредити. Домакинството често “страда” от непредвидени разходи като твърде високи сметки, нужда от внезапен ремонт, такъв по автомобила, покупка на нова техника и други. Истината е, че нуждата от спешни пари до заплата за подпомагане на семейния бюджет може да възникне по много и различни поводи. В такива моменти най-удобното спасение за получаване на спешни пари на заем са компаниите за бързи кредити.

 

Как да подходим при спешна нужда от пари?

 

Има разходи, които могат да почакат до заплата, други обаче изискват покриването си веднага, което предполага и твърде ограничено време за реакция. Стандартните банкови потребителски кредити предлагат твърде утежнена процедура по кандидатстване. Опитите за получаване на пари на заем от приятел често се увенчават с неуспех. По тази причина тези две опции отпадат и единствената алтернатива за подпомагане на семейния бюджет остават фирмите за бързи кредити. При тях можете да се възползвате от редица облекчения като например нисък праг на одобрение за кредит, коректно и бързо обслужване и свободата да използвате средствата си без да се отчитате на никого.

 

Защо да се доверим на небанкова финансова институция при нужда от спешни пари за семейния бюджет?

 

За разлика от банковите институции, фирмите, специализирани в краткосрочното кредитиране, предлагат на своите клиенти значително по-лесен и оптимизиран процес по кандидатстване и усвояване на кредити. Тяхно голямо предимство е, че за тях фактори като месечни доходи, трудови правоотношения и куп документи и формални процедури са спестени.

 

Кандидатстването се осъществява само срещу лична карта, а когато става въпрос за получаване на кредит онлайн, целият процес може да се случи изцяло дистанционно - чрез интернет и мобилен телефон. В случай че получите одобрение по искания кредит (а това най-често е така, предвид липсата на всякакви формалности и минимум изисквания към кредитоискателите), сумата пристига по банковата ви сметка или на същия ден. Това е изключително голямо улеснение, особено когато става въпрос за нужда от спешни пари.

 

В заключение си струва да споменем и някои допълнителни предимства на услугите за финансиране под формата на бързи кредити:

- Бързо разглеждане и одобрение - заявката ви за кредит бива обработена мигновено след постъпването ѝ в кредитната компания;

- Фиксиран лихвен процент - клиентът се запознава с размера на лихвата по искания кредит и сключва договор (при онлайн кредитите дори и от разстояние), който узаконява това и всички условия по вземането на бърз заем;

- Ясен и персонализиран според възможностите ви погасителен план - вие сами решавате колко пари да вземете и за колко време да ги върнете, като размерът на вноската ви се определя в зависимост от периода за изплащане на кредита, който сте посочили.

 

Коректно обслужване и получаване на навременно и адекватно съдействие при нужда.