Трудовият кодекс е един от законите с най-голяма тежест в страната, както и един от най-социалните закони в Европа.

Въпреки това обаче работодателите намират начини да го заобикалят и да злоупотребяват с правата на работниците.

Това е възможно най-вече когато самите те не са добре запознати със закона и не съумяват да потърсят защита на собствените си права.

Често поради бързане или целенасочено, работодателите допускат нарушения на трудовия кодекс при уволнение на служителите. Те искат да се отърват възможно най-бързо от служител, когото са решили да заменят по някакви причини, или се надяват да не се налага да плащат обезщетения.

Ето защо е важно да се обърнете към опитен адвокат при уволнение и трудови дела.

Защо да наемете адвокат при незаконно уволнение и трудови дела

При прекратяване на трудовите правоотношения, или уволнение, следва да се спазват всички регламентирани в Кодекса на труда процедури. В противен случай уволнението става незаконно и служителят има основание да потърси правата си и да получи обезщетение.

В много от случаите обаче работодателят се възползва от това, че служителят не познава добре закона и собствените си права.

При съмнения, че работодателят ви злоупотребява с вас е най-добре да се обърнете към опитен адвокат по трудово право, каквито са специалистите на TML-Consult.bg.

Помощта на адвокат при уволнение и трудови дела ще гарантира, че ще подадете всички необходими документи в правилните срокове, за да защитите правата си.

При подписване на самата заповед за уволнение също е добре да се обърнете към адвокат, тъй като е възможно да станете жертва на заблуда. Вместо заповед за уволнение, работодателят може да се опитва да ви накара да подпишете споразумение за прекратяване на трудови взаимоотношения по взаимно съгласие.

Разликата е съществена, тъй като при подписване на заповед за уволнение, вие единствено отбелязвате, че сте информирани за нея, но след това можете да обжалвате. Подписването на споразумение за взаимно съгласие означава моментално прекратяване на трудовия договор.

Уволнението може да е незаконно ако не е спазено предизвестието, ако основанието не съществува в кодекса на труда, или са пропуснати са някои от регламентираните процедури. Понякога за извършване на уволнение се изисква предварителното съгласие на синдикален орган или на инспекцията по труда и единствено по този начин уволнението е законно.                                    

След подаване на заповедта имате срок от два месеца да обжалвате като подадете съответните искове за признаване на уволнението за незаконно и получаване на обезщетение.

Юристите на TML-Consult.bg ще изготвянет необходимите документите в указаните срокове при нарушение на трудовите ви права, за да получите полагаемите обезщетения.