В правото е добре известен факт, че най-лесните бракоразводни дела са тези, при които партньорите се разделят по взаимно съгласие. Това, обаче, не винаги е възможно и не е толкова лесно, колкото изглежда да е на пръв поглед (можете да се обърнете за консултация с бракоразводен адвокат към SBKLaw.bg и на телефоните за контакти).

 

В повечето случаи, обаче, има много въпроси, които трябва да се решат, като за голямо съжаление, всеки един от тях може да затрудни намирането на обща допирна точка, а от там да проточи самия развод във времето.

 

Семейното жилище - кой ще го използва

За да се постигне развод по взаимно съгласие, едно от условията е да се уточни как и кой ще използва общото семейно жилище, ако има такова. Тук може да има допълнителни усложняващи фактори, като например ипотека.

Възможно е това да се превърне в сериозен препъни камък в бракоразводния процес и да се стигне до решение от съда, което да се стреми максимално да удовлетвори двамата партньори и най-вече децата, ако има такива.

 

Децата - кой ще ги гледа и каква издръжка ще се плаща

През последните години все по-рядко се спазва правилото, че децата отиват при майката. Обикновено, децата остават при този родител, който може да им осигури по-благоприятна и здравословна среда за живеене.

Все още преобладават случаите, в които майките гледат децата, но все по-често се случва и бащи да получат попечителството, още повече, че при много родители напоследък майките правят кариера, а бащите се грижат за домакинството и това се превръща във все по-масово явление.

 

Издръжка на бивш брачен партньор

Понякога брачният партньор може да поиска издръжка, ако бракът не е разтрогнат по негова вина. За целта трябва да са налични някои обстоятелства, според които партньорът, който претендира за издръжка да не може да се издържа със собствени средства.

Необходимо е, също така, да се докаже и това, че брачният партньор, който ще изплаща издръжката, има тази възможност. Съдът по правило винаги има предвид материалното положение на партньора, който ще трябва да изплати тази издръжка, като по този начин се определя и нейния размер.