Автомобилният лизинг предоставя възможност за финансиране на покупката на автомобил, но въпреки факта, че лизингодателите в повечето случаи посочват само покупката на автомобил в своите оферти, други превозни средства, регистрирани официално, също могат да бъдат закупени чрез лизинг на автомобили.

Лизингът на автомобил е препоръчителното финансово решение, ако планирате да закупите нов или употребяван автомобил. Изберете оперативен лизинг, ако искате да вземете автомобил за определен период, но не сте сигурни дали искате да го запазите за себе си след изтичане на договора. Ако искате да оставите колата си, изберете финансов лизинг. Но имайте предвид, че в случай на финансов лизинг месечните плащания ще бъдат по-високи.

Какви са възможностите за лизинг на автомобили?

Възможните суми за лизинг на автомобили се различават значително при банковите и небанковите кредитори. Банковите заемодатели обикновено предлагат лизинг на автомобили в размер на 5000 евро или повече, без да се посочва максимална сума, която ви позволява по-свободно да избирате сумата за закупуване на автомобил. На свой ред небанковите заемодатели започват да предлагат лизинг на автомобили от приблизително 2000 до 25 000 евро. Трябва обаче да се има предвид, че лизинговите компании предлагат финансиране на покупката на автомобил в размер до 90% от стойността му, а първоначалната вноска от купувача може да варира от 10% до 20%.

Наличният падеж в повечето случаи е между 12 и 84 месеца. Несъмнено терминът може да се различава в зависимост от заемодателя.

Какви са годишните лихвени проценти за лизинг на автомобили?

Годишният лихвен процент за лизинг на автомобили в момента варира от около 3,22% до приблизително 23,00%.

Какви са условията за лизинг на автомобили?

Лица на възраст над 18 години могат да кандидатстват за лизинг на автомобили, въпреки че възрастовата граница може да се различава в различните лизингови институции - лизингът може да се предлага от 22-годишна възраст.

Източници:zaemko.com