Ако все още не сте разбрали принципа на работа на електропастирите, то тук ще се опитаме да Ви помогнем. Електропастирът е иновативен вид устройство от типа енергизатори, което захранва огради с ток. Тези огради трябва да бъдат разположени около мястото, където животновъдите извеждат добитъка на паша. Ако някое животно се опита да избяга, то тогава получава нежен електрошок, който го научава, че не трябва да се докосва до оградите или въжетата.

 

Кой използва електропастири и къде?

 

Притежателите на ферми често използват електропастири, за да предпазят животните си от бягство. Обикновено, фермерите разполагат със земеделски имоти, където пасат животните. В тези имоти може да се монтира електропастир, като фермерът определя размера на оградата или оградното въже. По него преминава електрически ток, който пази стадата от бягство.

 

Електропастирът не може да убие вашите животни, не е опасен и за хората. Електрическата енергия, която минава по оградите има по-скоро респектиращ ефект, който действа на психиката на добитъка. Последният разбира, че по огражденията минава ток и не смее да се доближава до тях. По този начин крави, кози и овце, пасат на точно определено място.

 

Безопасно ли използването на електропастири?

 

Да, използването на електропастири е безопасно, като употребата на този вид техника, е разрешена от закона и не се изискват никакви специални разрешителни от потребителите. Единственото условие е да се постави предупредителна табела, която обозначава, че по оградата минава ток. Електрическият ток от енергизатора не може да нарани сериозно, нито животните, нито човешките същества, така че устройствата могат да се използват спокойно.

 

Монтажът на електропастир също е безопасен, стига да се следват инструкциите. Ако обаче нямате опит и не можете да поемете този ангажимент, то тогава трябва да се насочите към фирма, която ще Ви предложи безплатен монтаж на енергизатора, оградата и изолацията. С надеждата, че сме били полезни, се разделяме и желаем успех на днешните животновъди.