Сградата е част от нашата еко-система и затова е важно материалите, които се използват за нея, да подлежат на рециклиране и да обезпечават здравословен начин на живот в самата нея. Това следва изграждането на сградата да бъде с материали, които осигуряват т.нар. „дишащи стени“, имат ниска енерго-ефективност и т.н.

    Екологичните строителни материали отговарят на изискванията за опазване на околната среда:

Такива показатели имат най-вече естествените материали от дърво, естествен къмък, плочи и др. Строителна фирма МД-90 е изградила множество обекти с еко-къщи в зависимост от предпочитанията на клиентите и техните изисквания. В новите проекти на сгради се предвижда да се осигури не само устойчива конструкция, но и да позволява промени на мазилки, допълнителни вторични материали, инсталации, както и да може да бъде сменен статута на ползване  на сградата при необходимост. Създават се също нови естествени бои. Тези бои позволяват на стените да дишат и нямат токсични отпадъци. При проектирането на архитектурата се залага на слънчевата енергия и нейното използване в оптимални варианти.

Днес се създават и много варианти на екологичните строителни материали, т. нар. „зелени“ материали. Те все още са сравнително скъпи и не могат да се използват толкова масово от хората. Затова се търсят алтернативи на екологични иновационни материали. Тяхната приложение трябва да бъде по-достъпно и да отговаря на качеството на „зелените“ материали.  Един от най-простите и стари методи остава рециклирането на материалите и тяхната вторична преработка и употреба. Ето някои от начините на употребата им: за ремонт на покрив, реновиране на кирпичени къщи или от дърво и др. Все-повече се предпочитат подове от естествени материали, например мозайка, глина и т.н. Приложенията на екологичните материали става част от съвременното строителство.

  Строителна фирма МД-90 за Варна и област за екологичните материали и техните възможности. За повече информация, посетете нашия адрес: http://www.md90.biz