Същност и предназначение на дренажните системи 

Дренажните системи служат за отвеждане на подземните води в различни райони, където геоложките условия отговарят на тези параметри. Тогава неизбежно е нужно да се изгради съоръжение, с което подземните води да бъдат отведени извън жилищната площ.  Извършването на подобно действие ще ви удължи експлоатацията на  сградата, нейното рушене следствие подпочвени води, нужди от ремонти и т.н. 

Тук ще се спрем с нашите консултанти на строителна фирма МД-90 за някой от най-основните дейности при изграждане на индивидуална дренажна система:

- извършване на проучване, с което да бъдат  направени съответните изчисления и основа, върху която трябва да бъде проектирана дренажната система;

- извършване на проектиране на вида дренажна система и установяване на параметри и действие на работа на съоръженията.

  • изпълнение на дренажната система от  фирма с дългогодишен опит в тази област за правилни и ефективни резултати.
  •  
  •      Кога се налага изграждането на дренажна система и каква да изберем?

Необходимостта от дренажни системи е особено належаща при почви с глинеста структура. При този тип почви пропускливостта на почвата е много минимална и влагата обикновено се задържа на самата повърхност. Това води до множество проблеми в основата на сградата.  Най-често дренажните системи са подземни.  Този тип осигурява по-голяма здравина, по дълга експлоатация при подходящ избор на материал и правилен монтаж. Средната дълбочина обикновено за полагане на дренажните тръби е оказана от фирмата производител. Тези, които са предвидени за по-голямо налягане са многослойни. Те позволяват на финните частици по – лесно да бъдат отвеждани, с най-малко съпротивление поради гладката повърхност на тръбите. Максималната им дълбочина на полагане достига до  5-6 метра.

А тези, които са разположени до дълбочина 1.20-2 метра са обикновено еднослойни гофрирани тръби, които отвън и отвътре имат една и съща структура,   Обикновено имат изолация от геотекстил, който играе ролята на филтър позволява  малките частици да се отлагат в него, а водата да може да преминава безпрепятствено по тръбата. Този тип тръби са по-лесни и за монтаж, тъй като имат и нужната еластичност.

Повече информация за дренажните системи, техните специфични характеристики и експлоатация на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна  и област – https//www.md90.biz