1. История на Романската архитектура 

   Възниква в  началото на 11 в. като продължава до края на 12 век. Тя е основоположник на готическата архитектура. Ето някой основни детайли, характерни за нея:

pomancka-arhitektura.jpg

- Разновидност на готическата, но в по-груба форма на изпълнение;

- Опростени форми изградени от камък, без декорации;

- Заоблени тавани (клюни) във високите огромни помещения и колони, които са сякаш издялани, нямат финес;

- Арки с висока плътност и дебелина;

- Малки и множество прозорчета на високите сгради

В средата на 12 век има постепенно изменение на арките в по-елегантни и заострени форми

  •  
  •         2. Начало на готическата архитектура

  Това е стил от архитектурата от времето на Ренесанса. Родината на готическата архитектура е Франция. Създаден през ХІІ век.  Неговите технически особености са свързани със сводове, арки, контрафорси и т.н.  Предполагам всички знаят как изглеждат арките и сводовете, но за контрафорсите има по-малко разпостранена масова информация. Това са елементи, които са специфични конструктивни части и засилват стабилността на арките. Готическият стил претърпява промени и минава през различни течения докато стигне до наши дни.  По онова време е бил част от катедрали, замъци, учебни заведения.  Предназначението му е било да създава величественост, симетрия и да придава по-тежка аристократичност на сградите.

  •  

       3. Готическата архитектура в съвременен прочит

 Днес готическото в сградите е част от архитектурата, но пречупено в нов съвремен начин. Модерен, но все пак  запазил нещо от специфичната строгост и красота на този уникален  стил. В нашето време при него има  повече възможности за контрасти, изчистени линии и цветове. Вече намира приложение и в много по-малки пространства и сгради.  Едно творческо присъствие като част от архитектурното наследство и до днес.

     

Повече за строителството на къщи, може да видите на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област – www.md90.biz