Компютърни мрежи

Чрез мрежовите услуги се осигурява свързване на всички компютърни устройства в дома или офиса. Ако искате да имате локална връзка между всички Ваши компютри и устройства с Интернет, се нуждаете от вътрешна компютърна мрежа.

 

Видове компютърни мрежи

- жични компютърни мрежи - най-разпространените мрежи, осъществяващи връзка чрез кабел.

- безжични компютърни мрежи - използват няколко вида вълни за пренос. Компютърът не се нуждае от кабел, който се влачи след него при пренасяне.

 

Въпросът с избора на вид компютърна мрежа в офиса стои като първостепенен за решаване при стартиране на такъв проект. Не може да се отговори еднозначно кой е оптималният вариант, но при по-големи мрежи е удачно да се избере връзка чрез мрежов кабел. При малките офиси безжичната връзка е достатъчна за осигуряване на безпроблемна комуникация между компютрите и рутера. Този вид връзка спомага за бързо и лесно добавяне на други компютри към нея.

 

Предимства на компютърните мрежи

- навременна обработка на данните

- намаляване на разходите чрез споделяне на данни

- стандартизиране на използваните приложения във фирмата

- ефективност на комуникацията на фирмено ниво

 

Значение и място на компютърните мрежи в работата на офиса

Доброто проектиране и използване на мрежовото оборудване в офиса са от изключително значение за сигурната и спокойна работа на всички компютърни системи, а от това зависи бъдещото подобряване на мрежовите връзки. За да работи мрежата безпроблемно, е нужно да се изберат най-подходящите мрежови устройства. При повече от един офис, или при наличие на служители, които работят от дома, може да бъде изградена защитена виртуална мрежа. Тя ще осигури достъпа на всички служители до ресурсите на фирмата, като се гарантират корпоративните нива на сигурност.

  1.  

Какво трябва да предложи една добра IT фирма?

- проектиране, дизайн и изграждане на нови мрежи;

- поддръжка и оптимизация на вече съществуващи компютърни мрежи;

- Help Desk за потребители;

- поддръжка на компютърни системи (софтуерна и хардуерна);

- почистване на компютърни системи;

- намиране на подходящ софтуерен продукт;

- изграждане на безжична мрежа с високи нива на сигурност;

- изграждане на жична мрежа;

- консултации за защита на корпоративната Ви мрежа;

- извършване на технически дейности като прекарване на мрежови кабели през всички офисни пространства, както и всякакви IT услуги.

 

  1.