Незаконни строежи в режим „търпимост” и съществуващи законови правни норми за тяхното узаконяване и ограниченост

 

Този така наречен режим на търпимост дава възможност на незаконни строежи да бъдат регламентирани при определени обстоятелства и корекции според датата, на която са построени и действащите законови разпоредби по същото време. Когато няма противоречие в този смисъл, може да се постигне тази „търпимост” на строежа и да се избегне неговото премахване.

Така наречените "търпими" строежи ще могат също да се надстрояват, пристрояват, да се извършват преустройства, реконструкции и въобще всички възможни процедури, които могат да имат и останалите законни строежи по принцип. Все пак, за да бъде възможно и осъществимо това е нужно да се направят съответните заснемания на съществуващата сграда и оттам нататък да могат да бъдат одобрени и издадени съответните документи. Единствената разлика, която ще има е, че ще е отбелязано, че строежа е в режим на търпимост.

Дори сградата да е вписана в Кадастъра, да притежава документ за собственост /нотариален акт/, да има наличие на някакви документи към съответната Община, да е регистрирана в Агенцията по вписвания това не означава, че строежа вече е законен, тоест той продължава да е незаконен. Дори собственика да бъде сменен, това автоматично не го превръща в законен строеж и процедурата, която трябва да бъде завършена е с издаването на Удостоверение за търпимост, което е единствената алтернатива на подобен род строежи, строени преди март 2003 година. С издаването на този документ за търпимост се премахва опасността от събаряне, санкции или разрешение за ползване.

Повече за строителни книжа, удостоверение за „търпимост” на строежи, строителни услуги за Варна и  област, може да видите  на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Вас – www.md90.biz