1.           Строителна фирма МД-90 и строителство на т. нар. пасивни къщи

  Кога една къща e пасивнатази къща използва природни ресурси от пасивни източници, основно за покриване на нейните разходи. Такава къща е един нов стандарт на строителство, която обединява технологиите, архитектурата и екологичните ресурси в едно цяло.

  Устойчива при експлоатация, добре балансирана икономически и съответстваща на околната среда и използваща нейните пасивни източници – това са основните и показатели в обобщен вид.

 

  2. Строителна фирма МД-90  и техническите данни,  на които трябва да отговаря пасивната къща при въвеждането и в експлоатация:

pasivna kasta2

  •      - нейното потребление на енергия на база една година трябва да не надвишава 15kWh/m2
  •       - оптимално топлинно годишно натоварване - 10 W/m2
  •    - вентилацинната система има ограничение от 52 градуса горещ въздух на подаване в помещенията.
  •       - годишно домакинско потребление не повече от 120kWh/m2
  •       - при температура над 25 градуса летните месеци – баланс до 10%
  •      - висока въздухоплътност и изолация на сградата / с около 10 пъти по-висока от стандартните къщи/
  •     - осигуряват висок комфорт с равномерна температура на въздуха в помещенията

 При нейното проектиране трябва да бъдат уточнени всички сертифицирани материали, които да се използват при строеж на пасивна къща. Тя трябва също да има добра инфраструктура и локация, за да бъде проектирането и изпълнено по всички заложени технически изисквания за подобен тип строежи.  

  Пасивните къщи се увеличават все повече не само в Европа, но и у нас. Те не са химера, а реални постижения в строителството. Много от къщите, които се строят все повече се доближават до пасивните, но все още са по-скоро са с ниска енергийност. Но всяка стъпка ни приближава все повече до съвършенните къщи на нашето време.  

 

  Повече за нашите проекти и строежи за Варна и област, може да видите на адреса на сайта и блога на строителна фирма МД-90 – www.md90.biz