Медиaцията сама по себе си представлява способ за разрешаване на спорове между страните по доброволен начин с цел защита на техните интереси и запазване на добри отношения, както и избягване на съдебно уреждане на противоречията между тях.

 

I.Предимства на медиацията

 

1. Медиацията сама по себе си е доброволна. Тя започва само ако страните имат желание за медиация и продължава докато те преценят.

2. Медиацията е бърза процедура.За разлика от съдебните дела, които могат да се проточат години наред, то медиацията протича само с няколко срещи между страните и медиатора, след което става ясно дали спорът може да се реши по доброволен начин чрез нея.

3. Медиацията е поверителна за страните. Страните не трябва да имат никакво съмнение относно конфиденциалността на информацията, която предоставят, тъй като и самият медиатор няма право да разпространява информация, във връзка с обсъжданията и дискутиранията по време на срещите, които се провеждат.Самите страни подписват декларация за поверителност.

4. Медиацията се осъществява от трето независимо лице, притежаващ качеството на медиатор. Това е физическо лице, което е абсолютно независимо и безпристрастно към спора на страните, като неговата единствена цел е бързо уреждане на спорния въпрос и достигане до етап на помиряване между тях.Основната идея при медиацията е страните сами да разрешат съществуващия между тях спорен въпрос с помощта на медиатора.

5. Медиацията е доста по-икономически изгодна, в сравнение с една нормална съдебна процедура.

Заплащането на таксата за медиация определено не може да се сравнява с високите такси, които се дължат нееднократно при стандартен съдебен процес до влязло в сила решение. В един съдебен процес стандартната такса е в размер на 4% от материалния интерес, плюс още допълнителни разходи за заключения на вещи лица, за преписи на страните, допълнителни искания, адвокатски разноски и т.н.т. Докато при медиацията, цената е в пъти по-ниска. В момента в Република България няма единна тарифа за медиацията, като всеки център за медиация или медиатор сами определят своята тарифа за заплащане на съответната услуга. В повечето случаи средната цена за час е между 50 и 100 лева.Най-доброто решение е предварително медиаторът да запознае странитес тарифата си при провеждане на процедурата по медиация, за да няма излишни недоразумения.

6. Не на последно място, медиацията не се влияе пряко от правото.Тя сама по себе си представлява неформална процедура, при която страните се опитват да намерят взаимно решение на съществуващия между тях спор, независимо от законодателната рамка в страната.И в случай, че достигнат до изгодно за тях решение спорът се прекратява помежду им и те подписват споразумение. При медиацията не се спазват стриктно конкретни законови разпоредби, както при един стандартен съдебен процес. Тоест, важното в случая е страните сами да се помирят и да разрешат по взаимно договаряне спора между тях.

 

II. Недостатъци на медиацията

 

1. Медиаторът не ни е адвокат, който защитава само нашия интерес, а е трето безпристрастно лице, което се опитва по доброволен начин да помогне при уреждане на спора между двете страни. Но той сам по себе си не е запознат в дълбочина с правните рамки в страната, тъй като не всички медиатори са юристи и не може да се каже дали сме прави в твърдението си или пък грешим.В повечето случаи, повечето медиатори са умели психолози, които се опитват по всякакъв начин да помирят страните, независимо от реалната правота на едната страна. Т.е независимо коя от страните според закона е права, това лице се опитва просто да помири страните. Медиаторът не взема решение по спора вместо страните (той не отсъжда и не преценява правните основания по случая, кой казва истината и кой лъже).

2. Медиаторът не е човекът, който ще разреши спора между нас

Повечето хора, които прибягват до услугите на медиатора, очакват той така да се намеси в спора между тях, че да им го реши и да си каже справедливото становище по въпроса.Истината е, че този човек е абсолютно безпристрастен, той няма право да казва кой е крив и кой в прав, а само да насочи страните към разбирателство. Той не е магьосник, който с магическа пръчица ще реши проблемите на хората и ще ги вразумява, само и само да има консенсус. Затова в практиката се получава, че повечето хора остават с погрешни очаквания и впечатления за ролята на медиатора.

3. Медиацията не е за всеки човек

Често пъти в медиацията участват страни, които си държат на тяхното твърдение докрай и не са готови на никакви компромиси, с които да постигнат споразумение с другата страна и да приключат спора доброволно.Това са хора с користни подбуди, които искат да ощетят другия, за да постигнат целта си. Затова в повечето случаи, този който пръв полага усилия да се разберат двамата доброволно, по мирен начин е по-интелигентен, готов е да подаде ръка, да направи компромис в името на общото благо.

4. Медиацията не е за всеки спор

Медиацията не се прилага при абсолютно всеки спор между страните. В закона за медиацията са стриктно уредени споровете за които се прилага медиация: граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са презгранични. Медиация се провежда и в случаите, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс.Всички други спорове извън тези не са предмет на медиация.

 

Автор: Елисавета Левичарова