На пазара има разнообразие от видове слънчеви колектори и соларни панели. Соларните панели се делят основно на следните типове:

 

- Монокристални фотоволатаични панели;

- Поликристални фотоволтаични панели;

- Тънкослойни фотоволтаични панели;

- Фотоволтаични панели за вграждане;

- Фотоволтаични термални панели.

 

Всеки вид от соларните панели си има свой характеристики.

  •  

Монокристалните фотоволатаични панели имат най-висок коефициент на полезно действие (КПТ) при директно слънцестоене. От всички видове слънчеви колектори този вид се произвеждат най-трудно, изработват се от силициеви монокристали. Този вид слънчев колектор се препоръчва тогава, когато на дадена площ трябва да инсталираме възможно най-голямата мощност независимо от инвестицията.

 

Поликристалните фотоволтаични панели притежават коефициент на полезно действие с 1-2% по-ниско от това на монокристалните панели. Производствените им разходи обаче са също по-малки, защото не се използва толкова чист силиций, както при монокристалните. Като цяло този модел соларни панели имат най-добро съотношение мейду цена и качество.

 

Тънкослойните фотоволтаични панели са изработени от клетки, които се произвеждат от много тънък слой силиций или друг полупроводников материал върху дадена носеща повърхност. Този производствен процес е доста опростен и поради тази причина този вид соларни панели са най-евтини. Относно коефициента на полезно действие този модел соларни панели имат почти 2 пъти по-нисък резултат в сравнение с кристалните панели, или по-просто казано, ако закупите от този вид соларен панел ще са ви нужни по-голямо количество панели, отколкото от друг вид панел за достигане на една и съща инсталирана мощност.

 

Фотоволтаичните панели за вграждане представляват доста интересно изобретение за архитектурата - панелите за вграждане се използват вместо керемиди върху покривите. Към фотоволтаичните панели фабрично се поставят хидроизолиращи уплътнения за процепите между панелите. Както всички слънчеви колектори от тип фотоволтаични издържат на всички атмосферни влияния включително и при градушка.

 

Фотоволтаичните термални панели служат за комбинирано производство на електроенергия и топа вода. Комбинацията на фотоволтаичната част с термален колектор води до значително нарастване на ефективността на силициева клетка поради нейното охлаждане, а отнетата топлина служи за осигуряване на топла вода за битовите ни нужди също и за отопление на жилища.

Те се явяват като едно добро решение за добив на два крайни продукта като ток и топла вода произведени от една и съща работна площ. Този вид соларни панели е най-ефективен и достъпен. Ако другите видове соларни панели ни позволяват само да затопляме вода за домакинството, то този модел соларен панел ни дава възможност да произвеждаме и електричество за дома ни.

 

Още идеи за изграждане на система с възобновяема енергия можете да видите в сайта на Евроматика.