Строителна фирма МД-90 и начините на застрояване в урегулирани имоти у нас:


 

При застрояване се спазват основните правила за предназначение на самия строеж, който се конкретизира с подробен устройствен план – ПУП.  Самото застрояването може да бъде: основно и допълнително. Допълнителното застрояване се отнася най-вече за временни постройки, които са към основното застрояване на урегулираният имот и обикновено улесняват неговата експлоатация. Тези допълнителни постройки, могат да бъдат свързани към основната, директно при необходимост, но трябва да са разположени на вътрешните регулационни граници на имота все пак.

Степени и определяне на височината на сградите в отделните региони според тяхната конкретна особеност: 

  • - до 10 метра е ниската застроеност,
  1. - средното застрояване е до височина от 15 метра;
  2. - високото застрояване е с височина над 15 метра;
  3. - при вилните основни постройки, допустимата височина е не повече от  7 метра височина на сградата.

Измерване на височината на сградата по определени показатели и строителни норми, с които МД-90 ще Ви запознае: 

Височината на сградата се измерва според средната кота на терена за съответната стена, която поставя външните му граници: при сгради със стрехи това е точката на пресичане на фасадната плоча с покривната плоскост, горното ниво на корниза – при сгради с корнизи и последно – при сгради без корнизи и стрехи се определя котата на най-високата точка на външните стени.

Застрояването в урегулирани поземлени имоти се указва с външни и вътрешни линии на застрояване, до които според предвиждането на подробния устройствен план, могат да се разполагат задължително сградите в приземното им ниво.

Ще продължим да Ви даваме съвети и информация за всичко в областта на строителството. За повече може да разгледате сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област на адрес –   www-md90.biz. Надяваме се да сме Ви били полезни с тази информация за Вас.