Трудовият договор е фактор, от който много често зависи дали ще получите, или не нужния ви заем. За много хора, изпаднали в нужда, липсата на трудов договор се оказва сериозна спънка, когато се обръщат за помощ към банки. За небанковите финансови институции обаче, известни като фирми за бързи кредити, работата по трудово правоотношение, основано на трудов договор, отдавна не е е фактор. 

 

Защо и как фирмите за бързи пари могат да си позволят да ви дадат заем в такъв случай? Как това може да се окаже най-правилното решение за вас? Предстои да научим от следващите редове.

 

Бърз кредит без трудов договор - как е възможно? 

Причината се корени в политиката, която финансовите институции от областта на бързите кредити прилагат в дейността си. При тях липсва графа, която да гласи обезпечаване на заема с временен и/или постоянен трудов договор. Те могат да ви предоставят малки суми, за връщането на които да гарантирате с всеки друг тип доход - пенсии, наеми, хонорари по граждански договори и т.н. 

Липсата на трудов договор при бързите заеми се компенсира с т.нар. "кредитна гаранция" - тя се предоставя от кредитиращата компания и обикновено резултира върху оскъпяването на кредита ви. Тези фирми прилагат и по-високи лихви по кредитите си, отколкото банките например. Лихвеният процент варира при различните небанкови компании, но обикновено винаги е по-висок. 

По този начин този тип кредитори имат известна гаранция, че вие като кредитополучател ще сте добросъвестни и ще върнете заема си в определените размери и срок. Така ви се предоставят гъвкави кредитни решения, от които да се възползвате, дори и да нямате трудов договор.

 

В какви случаи да взема бърз кредит без трудов договор? 

Кредитните институции нямат ограничения за типа цели, които биха финансирали под формата на кредит. Въпреки това дейността на повечето небанкови институции се фокусира върху предоставяне на кредит за следните основни цели:

 

Покриване на ежедневни разходи

За да води пълноценен живот, всеки от нас прави различни ежедневни разходи. Било то за покупка на храна, зареждане на автомобила, забавление, развлечение и други, имаме нужда от средства, с които да посрещнем текущите си нужди. При липса на такива за този тип разходи можете да се обърнете към фирма за бързи кредити, която ще се отзове на искането ви, дори и да не разполагате с трудов договор. 

 

Осигуряване на пари до дата на хонорар, наем и/или друг източник на доход

Този тип кредити почти се припокриват с горните, като бихме могли да споменем още различни непредвидени разходи за ремонт и/или покупка на даден продукт. Идеята на подобен кредит е да ви осигури финансовия минимум, от който се нуждаете до деня, в който ще получите своя хонорар, наем, пенсия и/или каквото и да било друго финансиране.

 

Здравни разходи

Тази категория разходи е една от най-неприятните, но същевременно често срещана. Ако ви се налага да посетите зъболекар и/или всякакъв друг тип медицински специалист, касаещ вашето или това на близките ви здраве, можете да платите разходите си именно със заем. Бързите кредити могат да ви бъдат особено полезни и за всякакви други видове разходи в краткосрочен план.