Поддръжката на тревните площи, независимо от това колко големи са, изисква наличието на специализирана градинска техника. Днес основни помощници в грижата за зеленината у дома, а и навсякъде другаде, са различните видове косачки за трева

С какво се характеризират тези съвременни устройства и какви са основните им разновидности и предлаганите от тях предимства? Отговорите на тези въпроси представяме съвсем синтезирано в следващите редове.

 

Съвременната косачка за трева - удобство, практичност и лекота

 

Функционалност и удобство - така най-общо бихме могли да обобщим предимствата на съвременната градинска косачка. Моделите косачки за трева днес представляват функционално усъвършенствани машини, които са леки, стабилни и особено надеждни. Те гарантират прецизни резултати, независимо от това дали са в ръцете на професионални градинари и/или хоби любители. 

 

Косачките за трева са оборудвани с мощни мотори и предлагат функции като настройване височината на косенето, остри сърповидни ножове, самоход и други. Преди всичко тези машини днес са тихи и енергоспестяващи - независимо дали сте се доверили на електрическа косачка за трева или на моторна такава. Независимо на кой модел и марка косачка за трева ще се спрете днес, резултатите, които ще получите, са равномерно окосена трева, независимо от площта за косене.

 

Основни видове косачки за трева и техните предимства 

 

Градинската техника в тази категория може да бъде разграничена по няколко основни критерия, но тук ще се фокусираме върху един основен - типа задвижване (захранване) на косачката. Това е и основният фактор, който повечето потребители вземат като отправна точка в търсенето на градинска косачка за своя дом.

 

Електрическа градинска косачка 

 

Както е видно от името ѝ, електрическата косачка за трева се задвижва с електрически двигател. За целта е нужно същата да бъде постоянно свързана към електрическо захранване, а това предполага наличието на кабел. Обикновено този кабел е доста дълъг, но в зависимост от площта, която трябва да обработвате, може да се наложи да използвате удължител или пък този модел да се окаже не особено ефективен за индивидуалните ви нужди.

 

Акумулаторна градинска косачка

 

Акумулаторната ръчна косачка за трева също се задвижва от електрическа тяга, но след предварително зареждане. В зависимост от капацитета на акумулатора, тя може да работи с различна продължителност. Този фактор следва да съобразим при избора ѝ спрямо големината на зелените площи, които ще се обработват. Тези модели не са по-малко мощни от своите електрически и моторни събратя. Липсата на кабел ви спестява някои съществени неудобства, но за сметка на по-висока първоначална инвестиция.

 

Моторна косачка

 

Моторната или бензинова косачка работи задвижвана от бензинов двигател с вътрешно горене. Косачката се управлява от оператор чрез бутане, като някои по усъвършенствани модели са оборудвани и с функция за самоход. В последния случай вие сте тези, които указват посоката на движение, а косачката практически върви сама. Тези модели продължават да бъдат използвани от редица хоби и професионални градинари, но тук имате постоянен разход за консумативи и конкретно бензиново гориво. Предвид нарастващите му цени остава спорен въпросът доколко рентабилни са този тип машини спрямо останалите модели в тази категория.