Колебанието дали да изберем битумни или класически керемиди е един много добър пример за това колко много разногласия могат да възникнат когато става дума за ремонт на покриви. След кратък анализ и не без помощта на Практис, ние успяхме да съберем малко информация и да ви помогнем в избора. А ето и някои от най-често срещаните въпроси и техните отговори?

 

Коя опция ще ви излезе по-евтино като цена?

 

Макар че зависи от доста фактори, например от фирмата, от изборът на конкретните материали и от някои други особености, най-често изборът на битумни керемиди трябва да е по-изгоден за вас и да ви струва по-малко.

 

Битумните или класическите керемиди имат по-дълъг живот?

 

Някои специалисти поддържат мнението, че битумните керемиди имат по-дълъг живот, защото класическите могат да се разместят, да се счупят и така нататък. Това обаче е неоснователно притеснение, защото повреда може да възникне и при покрив покрит с битумни керемиди. Така или иначе, счита се, че веднъж поставени, битумните керемиди имат нужда от по-малко поддръжка за по-дълго време.

 

Кои се поставят по-лесно?

 

Проблемът при класическите керемиди е, че системата им на подреждане е доста сложна, но от друга страна могат да се поставят на почти всеки покрив, който отговаря на определени изисквания, като например да има подходящ наклон. Битумните керемиди са по-малко претенциозни, защото там освен определен наклон, трябва да има и идеално гладка повърхност, върху която да се монтират.

 

Кои могат да се подменят по-лесно?

 

И класическите, и битумните керемиди могат да се подменят без проблем. И при едните, и при другите е нужно процедурата са се извърши от специалист, който да премахне повредената керемида и да я замени с нова здрава, която да пасва идеално. Между двата вида керемиди няма разлика в това отношение.

 

Кои керемиди са естетически по-добри?

 

Класическите керемиди традиционно имат повече привърженици в сравнение с битумните когато става дума за естетика. Това обаче не е основателно, защото битумните наистина предлагат доста добро разнообразие от модели, много от които наистина изглеждат много добре. Въпреки това, почитателите на външния вид на класическите керемиди са повече. И все пак, в САЩ, където битумните керемиди се ползват масово, жилищните квартали изглеждат изключително естетически издържани и в безупречен вид.

 

Кои керемиди предлагат по-добра защита от студ?

 

Класическите керемиди имат славата на по-добрата алтернатива що се отнася до защитата от студ. Въпреки това, битумните ги превъзхождат по степен на хидроизолация, защото има по-малка вероятност да пропуснат влага в резултат от разместване.