Да се наядем вкусно, не трябва да се превръща в самоцел. "Лакомията не се смята за грях само затова, защото тя не носи видима вреда на другите, но тя е грях срещу достойнството на човека" - пише Лев Толстой. И още древногръцкият мъдрец Сократ е казвал: "Ние ядем, за да живеем, а не живеем, за да ядем".

Как да сервираме правилно масата?

През средните векове в княжеските дворове е имало оригинален обичай на сервиране. По време на тържествени трапези пажовете на коне влизали в залата и подавали на гостите чинии и кани направо от седлото, а остатъците се хвърляли на кучетата. Мазните ръце било прието да се избърсват от козината на четирикраките. От тогава до наши дни правилата са се променили.

Ножовете се поставят отдясно на основната чиния с острието към нея, а вилицата - отляво с острието нагоре, за да не се разваля покривката. Ножът за риба се слага отдясно на ножа за печено.

Ако преди рибата или печеното се сервират мезета, то и за тях са нужни вилица и нож, малко по-малки, отколкото за печеното. Съгласно реда на сервирането на храната те са най-крайни, тоест намират се най-далеч от чинията.

Ножове и вилици никога не се слагат на масата повече от три чифта. Ако в особено тържествени случаи е предвидено още едно блюдо, което се яде с нож и вилица, те се донасят по-късно. Ножовете и вилиците се поставят на разстояние 1 сантиметър едни от други.

Лъжиците се поставят на масата с изпъкналата част надолу. Намиращите се до чинията лъжици за супа и за десерт трябва да са успоредни на ръба на масата. Дръжката на лъжицата е насочена надясно. Лъжицата за супа може да се постави отдясно на чинията редом с ножа (по-надясно от последния).

За всички блюда, които не се сервират на порции, се дават лъжици, вилица, лопатка, щипки и т.н. Маслото се сервира със специален нож, както и солта и горчицата със специални лъжички.